1 พ.ค. 2564 189 0

ติด-ต่อ-เตียง ติดโควิด-19 แล้ว ติดต่อใคร ถึงจะได้เตียงและที่กักตัว

ติด-ต่อ-เตียง ติดโควิด-19 แล้ว ติดต่อใคร ถึงจะได้เตียงและที่กักตัว

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วง​ทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร​นั้น คือ อีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Verve PR รวมรายชื่อเพจหรือหน่วยงานภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดหาเตียงหรือเป็นตัวกลางในการประสานงานหาโรงพยาบาล ตลอดจนการประสานงานเรื่องรถรับส่ง อัพเดท วันที่ 30 เมษายน 2564