2 เม.ย. 2564 811 74

AIS Academy” พร้อมพันธมิตรชั้นนำแวดวง “EdTech” ต่อยอดหนุนผู้ประกอบการผุด “LearnDi" แหล่งความรู้คนไทยและ SME

 AIS Academy” พร้อมพันธมิตรชั้นนำแวดวง “EdTech” ต่อยอดหนุนผู้ประกอบการผุด “LearnDi

จากความสำเร็จของ AIS Academy ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี พร้อมพันธมิตรชั้นนำในแวดวง “EdTech เกิดความร่วมมือหนุนลูกค้าองค์กรกับ LearnDi by AIS Academy (บริษัท เลิร์นดิ จำกัด) 


กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง   การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป  AIS Academy พร้อมพันธมิตร มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง


AIS Academy จัดตั้งขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังมีข้อจำกัด เราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน ดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มีขับเคลื่อนผ่านบริษัท เลิร์นดิ จำกัด พร้อมกับพันธมิตรในวงการ EdTech ร่วมสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรติดอาวุธทางปัญญาพร้อมนำศักยภาพความแข็งแกร่งสู่ผู้ประกอบการไทย”


การเปิดตัวบริษัท เลิร์นดิ จำกัด จึงนับว่าเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ “AIS ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย ผ่านศักยภาพของ AIS Academy และพันธมิตร สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม “EdTech ไทย ให้คนไทยได้มีทางเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองบนเน็ตเวิร์คที่มีความสมบูรณ์แบบบนแนวคิด Anywhere Anytime Any Device โดยเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น


·      พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม


·      พันธมิตรด้านเนื้อหา


·      พันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร


โดยมี Invent, SEAC, Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตรส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ๆ ที่ครบถ้วนกานติมา กล่าวเสริมว่า “LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำ Transformation ทำให้เรารู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในวงการยึดหลักการเติบโตร่วมกันใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ   Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของตนเองผ่านการทำ Self-Development ขององค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ บนราคาที่จับต้องได้”


นอกเหนือจากการมีพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมกันเสริมศักยภาพแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม สุดท้ายเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่เป้าหมายของ AIS Academy คือการผลักดันองค์ความรู้ผ่านความสามารถของเทคโนโลยี และองค์ความรู้จากพันธมิตร ทั้งภายใน และต่างประเทศ ออกสู่สังคมไทย โดย บริษัท เลิร์นดิ จำกัด โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของคนในองค์กร สนับสนุนการทำการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Organization Transformation) โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้  เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงคนทั่วไป มีความเข้าใจ และความพร้อมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างไม่หยุดยั้ง


กานติมา กล่าวทิ้งท้ายว่า “พันธมิตรทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อช่วยกันพัฒนา EdTech Ecosystem ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน การให้พันธมิตรทุกส่วนเติบโตไปด้วยกัน พร้อมๆ กัน เป็นจุดแข็งที่จะทำให้เกิด Ecosystem ที่แท้จริง และจะช่วยทำให้สังคมเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน”


LearnDi Content Category


Information Technology

หมวดรู้ทันเทคโนโลยี เรารวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5G, AI, AR พร้อมทั้งการรับมือกับภัย       ไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมตัวเอง องค์กร ของเราด้วย

Entrepreneur

หมวดสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจ มีความรู้ และเคล็ดลับที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ที่คุณควรเตรียมความพร้อม เช่น ด้านการตลาด การขาย การดูแลพนักงาน หรือแนวทางต่างๆ ในแง่มุมการทำธุรกิจที่ง่ายต่อความเข้าใจ และนำไปลองปรับใช้ในการบริหารจัดการกิจการของคุณ

Communication

หมวดการสื่อสาร ได้รวบรวมแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ สำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน งาน หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Language

หมวดการเรียนรู้ภาษา มีความรู้เบื้องต้นทั้งในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปจนถึงการนำภาษาไปใช้ในการเจรจาสื่อสารในการทำงาน หรือเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้กับเรื่องราวหรือสถานการณ์ของคุณ

General

หมวดการพัฒนาตนเองจะมีองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางที่จำเป็นมาแนะนำให้คุณ เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวคุณทั้งด้านทักษะและจิตใจ


Health care and Wellness

หมวดการดูแลสุขภาพ ที่ได้รวบรวมการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของวัยทำงานเพื่อให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงวิธีการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

Financial

หมวดการเงินต้องรู้เรารวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีมาให้คุณไว้ในที่เดียวครอบคลุมทั้งการเงินส่วนบุคคลและการเงินเพื่อธุรกิจ รวมทั้งยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางการเงินให้แข็งแรงขึ้น

Marketing

หมวดการตลาดได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Management

หมวดทำงานดีมีประสิทธิภาพ รวบรวมเนื้อหาดีๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการจัดการทั้งหมด ทั้งในระดับการจัดการบุคคล การจัดการองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในองค์กร

Lifestyle

หมวดทั่วไป เช่น การดำเนินชีวิต อาชีพ งานอดิเรก เป็นต้นLearnDi by AIS Academy พร้อมแล้วที่จะร่วมขับเคลื่อนวงการ EdTech และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรไทยให้เข้าถึงองค์ความรู้ ทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aisacademy.com/