3 มี.ค. 2564 1,163 311

เกาหลีใต้ทำคลื่น Wi-Fi 6 เพิ่มขึ้นมากกว่า 5G เหตุรัฐบาลเปิด FREE Wi-Fi 6 ความเร็ว 3 เท่า แรงกว่า 419 Mbps

เกาหลีใต้ทำคลื่น Wi-Fi 6 เพิ่มขึ้นมากกว่า 5G เหตุรัฐบาลเปิด FREE Wi-Fi 6 ความเร็ว 3 เท่า แรงกว่า 419 Mbps

กระทรวงวิทยาศาสตร์ไอซีทีและไอซีที ของเกาหลีใต้  เปิดเผยถึงการให้บริการ WiFi สาธารณะเร็วขึ้น 3 เท่า เพิ่มขึ้น 55.3% ของพื้นที่ 28,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วย Wi-Fi 6 เป็นจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านเครื่อง ทำให้ประชาชนได้รับความเร็วอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น 3 เท่า และพร้อมขยายเพิ่มที่ในการให้บริการอีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

การดำเนินการติดตั้งระบบให้บริการ WiFi สาธารณะผ่าน Wi-Fi 6 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีทำให้ประชาชนแบ่งเป็น 28,132 สำหรับสถานที่ทำงานสาธารณะ รถประจำทางในเมือง 29,100 คัน และ 5,900 สร้างแยกโดยรัฐบาลท้องถิ่น

ทางกระทรวงฯ ให้บริการ Free internet ฟรี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเดินทางและเส้นทางการไปโรงเรียนซึ่งทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ความเร็วต่ำก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับ Giga จากเดิมให้บริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 124 Mbps มีความแรงของอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 419 Mbps โดยเฉลี่ย


ในขณะเดียวกัน KT หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมจสังเกตได้ว่า ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนกว่า 200,000 รายใช้ WiFi มากกว่าการใช้งานเน็ต 5G และ 4G แม้ว่าผู้ใช้งานจะจ่ายค่าบริการ 5G ซึ่งลูกค้ากลุ่มใช้บริการ Giga Wi Internet โดยเป็นการให้บริการ Giga Wi-Fi Buddy ซึ่งเป็นเราเตอร์ Wi-Fi แบบพกพาเข้ากับเราเตอร์ Wi-Fi แบบมีสาย เพื่อให้สามารถขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ราบรื่นทุกที่ในบ้าน

ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา KT Internet มีจำนวนผู้ให้งานบริการ Giga Wi-Fi Home ถึง 68% และ Giga-Wire (เราเตอร์ Wi-Fi แบบพกพา) ถึง 36% ในส่วน Giga-Wire ได้สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างมาก การเชื่อมต่อไร้สายที่เสถียรและสามารถใช้งานได้ไม่อั้นนอกสถานที่

ส่วนบริการ Giga Wi-Fi Home เริ่มให้บริการ Wi-Fi 6 รองรับความเร็วสูงสุด 1.2Gbps ด้วยเทคโนโลยี OFDMA ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลประมาณ 20% รองรับ Galaxy S21, iPhone 12 และ LG Gram และการประชุมทางวิดีโอและ Netflix โดยไม่มีการหยุดชะงัก

ข้อมูล  news.mt  ajunews  greenpostkorea  sedaily  yna  light.dailian  mk  zdnet