2 มี.ค. 2564 721 0

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อยและรางวัล ”ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อยและรางวัล ”ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัล ”ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย มงคล บางประภา นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และกลุ่มทรู โดย พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด (ที่ 4 จากขวา) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิต นักศึกษา วิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรู ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลครบวงจร มาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมดึงครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างเป็นเครื่องมือสำหรับการรายงานข่าวที่มีประสิทธิภาพสำหรับสื่อมวลชนยุค 4.0
 
ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
 
  • รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ข่าวทะเลจะนะ เสียงจากท้องทะเล นิตยสาร  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    
 
  • รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 
  • รางวัลการบรรณาธิกรดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
  • รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว โดยมี 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 1.สารคดีเชิงข่าวเกมลวงชวนพนัน ภัยออนไลน์ใต้หน้าจอเฟื่องฟูยุคโควิด หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ 2.สารคดีเชิงข่าวท่าเรือขายฝัน หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์