1 มี.ค. 2564 1,222 205

สุดจริง! ซ่อนเสา 5G mmWave ไว้ใต้เก้าอี้ ทั่วสนามกีฬา Super Bowl ให้ความเร็วเน็ต 1.7 Gbps (8 CA)

สุดจริง! ซ่อนเสา 5G mmWave ไว้ใต้เก้าอี้ ทั่วสนามกีฬา Super Bowl ให้ความเร็วเน็ต 1.7 Gbps (8 CA)อีกหนึ่งสนามที่มีการทดสอบระบบ 5G ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ คือ Super Bowl เป็นจุดในการทดสอบระบบ 5G อย่างเป็นทางการโดยได้ปล่อยคลื่นสัญญาณใช้งานแก่ประชาชนทั่วไปทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับความเร็วในการเชื่อมต่อรับส่งอินเทอร์เน็ตกับบุคคลภายนอกสนาม

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มความถี่ต่ำ
ผู้ให้บริการย่าน 600 MHz และ 700 MHz

กลุ่มความถี่กลาง
ผู้ให้บริการย่าน 2500 MHz และ 3500 MHz

กลุ่มความถี่สูง
ผู้ให้บริการย่าน 39 GHz

ซึ่งมีความจุในการให้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลทำให้ให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตของช่องสัญญาณดังกล่าวแตกต่างกันด้วย ดังนั้น การให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ CA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วจึงเริ่มเกิดขึ้น เพื่อให้บริหารจัดการช่องสัญญาณให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น เช่นช่องสัญญาณในการให้บริการ 4G LTE อย่างน้อยต้องมีจำนวน 20 MHz และคลื่น 5G อย่างน้อยต้องมีจำนวน 100 MHz


ทาง Global Wireless Solutions (GWS) ทำการทดสอบเครือข่ายในช่วง Super Bowl 2021 ข้อมูลเชิงลึกพบว่า

- AT&T ใช้ 8 ช่องสัญญาณ CA โดยใช้ 800 MHz ของคลื่นความถี่สูง 39 MHz
- Verizon ใช้ 6 ช่องสัญญาณ CA โดยใช้ 600 MHz ในย่านความถี่สูง 28 GHz
- T-Mobile ใช้ 4 ช่องสัญญาณ CA โดยใช้ 400 MHz ใน 39 GHz และ 80 MHz ใน ย่านความถี่กลาง 2.5 GHz

1. พื้นที่ในการให้บริการ
- ผู้ที่ใช้ย่านความถี่สูงอย่างเดียว 28 และ 39 GHz สามารถทำสัญญาณให้มีความครอบคลุ่มเพียง 73% ถึง 77% เท่านั้น
- ผู้ที่ใช้ย่านความถี่สูงและคลื่นความถี่กลาง 28 และ 39 GHz + 2.5 GHz สามารถทำสัญญาณให้มีความครอบคลุ่ม0kd 73% ถึง 77% เพิ่มความครอบคลุมอีก 20%

2. ความเร็วที่ได้
- AT&T ได้ความเร็วที่สุดด้วยความเร็วสูงสุด 1.7 Gbps
- Verizon ได้ความเร็ว 1.5 Gbps
- T-Mobile ได้ความเร็ว 1.1 Gbps
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความศับซ่อนของการวางระบบ CA ของผู้ให้บริการ โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของการรับส่งสัญญาณ 5G คือ Qualcomm Snapdragon X55 เช่น Samsung Note 20 ก็สามารถทดสอบช่องสัญญาณ

การทดสอบ GWS แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่จะต้องมีสเปกตรัมจำนวนมากเท่านั้น สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการมีเครื่องมือเพื่อใช้งาน เครือข่ายไม่เพียงต้องพร้อมสำหรับเครือข่าย แต่อุปกรณ์ยังต้องการส่วนประกอบที่สามารถจัดการความซับซ้อนของการส่งและรับสัญญาณบนช่องสัญญาณ CA แบบแบนด์ ซึ่งสามารถทดสอบได้ 8 ช่องสัญญาณ mmWave band (> 6 GHz) with 2x2 MIMO และ 200 MHz 4x4 MIMO below 6 GHz with 7x20 MHz channel CA บนความถี่ 4G LTE ในปัจจุบัน Verizon และ T-Mobile ทำเร่งดำเนินการให้ทดสอบระบบ AT & T กับ 8 channel ให้ทัน

ส่วน Qualcomm X60 รุ่นใหม่ๆ อย่าง Samsung Galaxy S21 เช่น Samsung Galaxy S21 ยังทำงานร่วมกับเครือข่าย C-Band (3.45-3.55 GHz ซึ่งเป็นคลบื่นดาวเทียวที่กำลังนำมาประมูลให้บริการ 5G ในประเทศสหรัฐ) บนข้อกำหนด 3GPP Release 16 ทำความเร็วได้สูงสุด 10 Gbps อีกด้วย

ข้อมูล  pcmag  cnet  pcmag  forbe fiercewireless  fiercewireless  androidcentral