17 ก.พ. 2564 817 0

AIS NEXT เผยผลโหวตปัญหาในใจคนไทย ชู “ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5” อันดับ 1 ยกเป็นโจทย์ JUMP Thailand Hackathon 2021

AIS NEXT เผยผลโหวตปัญหาในใจคนไทย ชู “ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5” อันดับ 1 ยกเป็นโจทย์ JUMP Thailand Hackathon 2021

AIS โดย AIS NEXT หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมของเอไอเอส ประกาศโจทย์การแข่งขัน JUMP Thailand Hackathon 2021 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ซึ่งมาจากการเก็บผลสำรวจปัญหาที่คนไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด” จากโครงการ “JUMP Thailand by AIS NEXT” ที่เปิดช่องทางให้คนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งปัญหาที่ต้องการแก้ไขผ่านเว็บไซต์ jumpthailand.earth ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา


โดยพบว่าปัญหาในใจคนไทยที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 และควันพิษจากรถยนต์

อันดับ 2 ระบบการจัดการขยะที่ยังไมได้ประสิทธิภาพ

อันดับ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

อันดับ 4 การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน

อันดับ 5 ระบบการคมนาคม

อันดับ 6 สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ มีคนตกงานจำนวนมาก

อันดับ 7 ปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เกิดขึ้นจากความเครียด

อันดับ 8 การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

อันดับ 9 ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นประจำทุกปีแต่ไม่มีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

อันดับ 10 ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในออนไลน์ (Cyber security)

อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า “ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ความสนใจโครงการ JUMP Thailand by AIS NEXT และร่วมส่งปัญหาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามากันอย่างมากมาย ซึ่งจากผลสำรวจที่ส่งเข้ามา เราได้ผลสรุปแล้วว่า หัวข้อในการแข่งขัน Hackathon ในปี 2021 ครั้งนี้ คือ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ซึ่งต้องการการระดมไอเดีย และความร่วมมือจากคนไทยทุกคนในการค้นหา สร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและหยุดปัญหามลพิษทางอากาศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เพื่อพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเอไอเอส ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกระบวนการรังสรรค์ความคิด และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มัล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของเรา อาทิ 5G, AI, Blockchain, Cloud, XR, Big Data ตลอดจนการเข้าใช้งาน AIS PLAYGROUND เพื่อทดลอง ทดสอบ บนวัตกรรมต้นแบบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริง พร้อมมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคดิจิทัลครบวงจร เพื่อเสริมไอเดียให้แข็งแกร่งขึ้น”


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน พร้อมระบุรายละเอียดของทีม และไอเดียหรือโครงการที่จะนำมาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณา ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ JumpThailand และเว็บไซต์ jumpthailand.earth ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ทีม ในวันที่ 27 มีนาคม 2564  ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon จะมีสิทธิชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ AIS NEXT และพาร์ทเนอร์ พร้อมงบประมาณสนับสนุนสูงสุดถึง 100 ล้านบาท