8 ก.พ. 2564 1,616 93

Telenor Group ชี้ลงทุนพม่าสุดคุ้ม ตั้งแต่ปี 2014 - 2020 มีรายได้รวม 131,114 ล้านบาท ส่วนในไทยรวม 502,983 ล้านบาท

Telenor Group ชี้ลงทุนพม่าสุดคุ้ม ตั้งแต่ปี 2014 - 2020 มีรายได้รวม 131,114 ล้านบาท ส่วนในไทยรวม 502,983 ล้านบาทแม้ประเทศพม่าปิดระบบการสื่อสารภายในประเทศแล้วการลงทุนโครงข่าย 4G ของประเทศพม่าเป็นอย่างไร ทาง adslthailand จึงขอเปิดรายละเอียดผลการดำเนินการเฉพาะปี 2020 ของ Telenor Group ที่ลงทุนในประเทศไทยและประเทศพม่า รวมถึงการลงทุนในรอบปี 2014 - 2020 ของ Telenor Group ที่ลงทุนในประเทศไทยและประเทศพม่า

เนื่องจากทาง Telenor Myanm เริ่มลงทุนในประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นอย่าไร ซึ่งการดำเนินการลงทุนในครั้งนี้ ทาง Telenor Group ต้องประคับประคองสถานการณ์ในพม่าแน่นอนเพราะรายได้รวมปี 2014-2021 มากกว่า มากกว่า 131,114 ล้านบาท ลงทุนโครงข่ายมากกว่า 38,247 ล้านบาท ทาง adslthailand จึงสรุปข้อมูลดังต่อไปนี้

Sigve Brekke ดำรงตำแหน่ง President and CEO, Telenor Group รับรู้แรงกดดันในการในการแข่งขันที่รุนแรงในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนเทคโนโลยี 5G กรณีนี้รวมถึงประเทศมาเลเซียที่ต้องลงทุน 5G เช่นเดียวกัน ที่สำคัญรายได้จากประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซียมีรายได้ลดลงเนื่องจากการโรคระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลทำให้ค่าบริการโรมมิ่งจากนักท่องเที่ยวลดลงอย่างชัดเจน

ทำให้ 3 โครงข่ายที่ดูในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย ต้องออกโปรโมชั่นแพคเกจที่เล็กลง (Smaller Packages) ราคาประหยัดลง เพื่อดันยอดผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนการแข่งขันในประเทศนอร์เวย์เองที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการให้บริการเน็ตบ้านจากสายทองแดงเป็นการให้บริการ Fiber

สิ่งที่น่าสนใจคือการใช้งานระบบเติมเงินของประเทศไทย และยอดผู้ใช้งานระบบรายเดือนของประเทศมาเลเชียก็ลดลง

ในขณะที่ประเทศพม่าเองมีผู้ใช้งานลดลงเนื่องจากมีกฏหมายให้ขึ้นทะเบียน SIM card ทำให้ยอดผู้ใช้งานในระบบเติมเงินลดลง 0.9 %

สำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย มีจำนวนผู้ใช้งานรวมเพิ่มขึ้น 170,000 ราย แต่รายได้ของผู้ใช้งานมีจำนวนลดลง 9% ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน เนื่องจากมีการปิดประเทศเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด19 ทำให้ไม่สามารถเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวได้ และส่วนอุดหนุนการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นระบบ 4G และต้นทุนในการเช่าเสา CAT มีมูลค่าจำนวนที่ลดลง

ที่ผ่านมา 24 ธันวาคม 2563 ทาง dtac ได้รับคลื่นความถี่ 700 MHz เพื่อให้บริการ 5G และ 4G ส่งผลทำให้ทาง dtac ต้องจ่ายค่างวดผ่อน700 MHz, 900 MHz และ 1800 MHz ใบอนุญาต MHz รวม 3.8 พันล้าน NOK

สรุปรายได้ทั้ง 4 ไตรมาสรวมกันของปี 2563

dtac ทำรายได้ในกลุ่ม Telenor ปี 2563 ในไตรมาส 4 ( สะสม ) ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 23.704 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 83,414 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นรายได้อันดับ 2 ของกลุ่มรองจากประเทศหลักอย่าง Telenor Norway เช่นกัน

- EBITDA อยู่ที่ 9.076 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 31,938 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ dtac อยู่ที่ 7.717 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 27,156 ล้านบาท


สำหรับประเทศพม่า

Telenor Myanmar ทำรายได้ในกลุ่ม Telenor ปี 2563 ในไตรมาส 4 ( สะสม ) ของกลุ่มด้วยรายได้รวม 7.919 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 27,866 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นรายได้อันดับ 6 ของกลุ่มรองจากประเทศหลักอย่าง Telenor Norway เช่นกัน

- EBITDA อยู่ที่ 4 055 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 14,269 ล้านบาท

- เงินลงทุนระบบ Telenor Myanmar อยู่ที่ 7.717 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 27,156 ล้านบาท เป็นรายได้โตขึ้น 21.4 % จากปี 2019

การลงทุนตั้งแต่ปี 2014-2020

ที่ผ่านมาTelenor Myanm เริ่มลงทุนในประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557
จนถึงปัจจุบันมีรายได้รวมมากกว่า 37,259 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 131,114 ล้านบาท ลงทุนโครงข่ายมากกว่า 10,869 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 38,247 ล้านบาท เทียบค่าเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

2014 รายได้รวม 287 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน (ไม่เปิดเผย)
2015 รายได้รวม 5 592 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 3 380 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2016 รายได้รวม 6 033 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 2 729 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2017 รายได้รวม 6 643 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 2 545 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2018 รายได้รวม 5 810 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 1 050 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2019 รายได้รวม 5 825 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 625 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2020 รายได้รวม 7 069 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 540 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)


สำหรับประเทศไทย Telenor dtac เทียบรายได้ปี 2014-2021 จนถึงปัจจุบันมีรายได้รวมมากกว่า 142,934 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 502,983 ล้านบาท ลงทุนโครงข่ายมากกว่า 41590 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) หรือเทียบเป็นค่าเงินประเทศไทย 146,354 ล้านบาท เทียบค่าเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยยังมีการลงทุนโครงข่ายในตลาดหุ้นไทยในชื่อ dtac

รายละเอียด

2014 รายได้รวม 17 562 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน (ไม่เปิดเผย)
2015 รายได้รวม 20 687 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 4 766 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2016 รายได้รวม 19 647 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 4 835 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2017 รายได้รวม 19 089 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 4 027 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2018 รายได้รวม 18 933 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 16 562 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2019 รายได้รวม 23 312 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 3 683 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)
2020 รายได้รวม 23 704 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) การลงทุน 7 717 พันล้านโครนนอร์เวย์ (NOK)


ข่าวดังกล่าว คิดค่าเงินไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล telenor  telenor  CEO_TelenorMM  CEO_TelenorMM  Telenor_mm  CEO_TelenorMM