25 ม.ค. 2564 1,635 635

Fiber ทุบสถิติใหม่ 1Pbps รับส่งอินเทอร์เน็ตระยะ 23 กิโลเมตร รูปแบบ Multi-Mode Optical Fiber

Fiber ทุบสถิติใหม่ 1Pbps รับส่งอินเทอร์เน็ตระยะ 23 กิโลเมตร รูปแบบ Multi-Mode Optical Fiberทีมนักวิจัยระดับนานาชาติจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ได้สร้างสถิติใหม่ระดับโลก สามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับ 1 Pbps ( 1 Petabit per second หรือ 1,000,000 Gigabits) ในสาย Fiber Cable ในรูปแบบ Single-core ซึ่งเร็วกว่า 2.5 เท่า ซึ่งรูปแบบเดิมทำความเร็วในการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เพีนง 0.4 Pbps

กลุ่มนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตนี้มาจากสถาบันวิจัยระบบเครือข่ายของ
โดยมี 3 คณะวิจัยที่ได้สาธิตวิธีการดังกล่าว จากสถาบันวิจัยระบบเครือข่าย
- สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT ประเทศญี่ปุ่น) โดย Georg Rademacher,
- NOKIA Bell Labs (Bell Labs, USA) โดย Nicolas K. Fontaine
- Prysimian Group (ฝรั่งเศส) โดย Pierre Sillard

ที่ผ่านมาบันทึกความเร็วได้เพียง 0.4Pbps ในรูปแบบ 10 mode Multi-mode Fibre โดยในขณะที่ทำการทดสอบระบบเดิมอยู่นั้นพบว่ามีความเป็นไปได้ในการรวมแสงในรูปแบบ wideband optical transmission เข้ามาไว้ด้วยกัน ผ่านระบบ Fiber 15 โหมด ผ่านข้อตกลงความกว้างของอุปกรณ์ 0.125 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบพลาสติก 0.245 มม. )

การทดสอบในครั้งนี้เป็นการวางโครงข่ายไว้ในระยะความยาว 23 กิโลเมตร โดยจำลองเหมือนการวางโครงข่ายในรูปแบบปกติ ซึ่งใช้เทคนิครูปแบบ MIMO และใช้ transmission of 382 wavelength channels, each modulated with 64-QAM signals.

ทำให้รองรับความสามารถในการรับส่งความเร็วอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านมัลติโหมดความจุสูงและสามารถพัฒนาการรวมแสงได้อีกในอนาคตข้อมูล  wonderfulengineering  scitechdaily  interestingengineering  advanced-television