22 ม.ค. 2564 1,021 76

Softbank เตรียมนำร่อง 6G ได้ความเร็วสูง 17.5 Gbps ด้วยคลื่นความถี่ Terahertz เชื่อต้องใช้ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน

Softbank เตรียมนำร่อง 6G ได้ความเร็วสูง 17.5 Gbps ด้วยคลื่นความถี่ Terahertz เชื่อต้องใช้ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน


Softbank ประสบความสำเร็จ เตรียมนำร่อง 6G ด้วยคลื่นความถี่ Terahertz บนย่านความถี่ 300GHz กว้างเพียงพอที่จะรับส่งคลื่นความถี่ดังกล่าวได้อย่างสบาย เพื่อทดสอบเสาอากาศขนาดเล็กพิเศษให้สามารถรับคลื่นความถี่ยุค 5G และ 6G ได้

กลุ่มวิจัยของ Gifu University, Softbank, Information and Communication Research Organization (NICT), National Research Tomsk State University และ Tomsk Polytechnic University เริ่มทดสอบคลื่นความถี่ที่ใช้งานในยุค 6G หรือในช่วงการเปลี่ยนผ่าน Beyond 5G / 6G โดยใช้คลื่นความถี่ที่มีความกว้าง 300GHz โดยจำลองเสาอากาศขนาดเล็กพิเศษว่าสามารถทำงานได้หรือไม่

การทดสอบในครั้งนี้ เป็นการทดสอบผ่านการใช้เสาอากาศขนาดเล็กพิเศษ (ลูกบาศก์สีขาว) มีขนาดในการรับส่งสัญญาณ 1.36 มม. x 1.36 มม. x 1.72 ซึ่งเป็นการฉากแสงสีอิเล็กทริก ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยความเข็มข้นของโครงข่าย ( mm, aperture area 1.8 mm2, and gain of about 15 dBi ) สามารถทำความเร็วได้ถึง 17.5 Gbps ในพื้นที่เล็กๆ 600 มม.


โดยคลื่นความถี่ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าแถบความถี่เทราเฮิร์ตซ์สามารถใช้สำหรับการสื่อสารระยะสั้นเช่นสมาร์ทโฟนและโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพความไวของการรับและส่งสัญญาณ แล้วขั้นต่อไปคือการรับส่งคลื่นสัญญาณทางไกล

ข้อมูล  softbank  nectec