13 ม.ค. 2564 8,317 18

TrueMove H คว้าตำแหน่ง the best mobile Internet performances in 2020 ในประเทศไทย

TrueMove H คว้าตำแหน่ง the best mobile Internet performances in 2020 ในประเทศไทย

ผลทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต Mobile ปี 2020 จาก nPerf ในยุค 2G -> 5G ชี้ให้เห็นว่า คะแนนรวมในการทดสอบ nPerf score แสดงให้เห็นภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือในประเทศไทย โดยใช้ค่าดาวน์โหลดมาคำนวณ 2/3 + 1/3 เป็นค่าอัปโหลด ค่า latency และค่า QoE tests (การเข้าชมเว็บไซต์ web browsing และ streaming) โดยค่าที่สูงที่สุด คือดีที่สุด รวมไปถึงค่า latency ต่ำที่สุด ยิ่งดีที่สุด และการสะท้อนการใช้งานของผู้ใช้งานจริง ดังนั้น คะแนนนี้จึงเป็นตัวสะท้อนคุณภาพโดยรวมของการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานจริง

การทดสอบในปี 2020 ประเมินจากค่าความเร็ว 2G 3G 4G และ 5G โดย True Move H คว้าตำแหน่ง the best mobile Internet performances in 2020 โดยมีคะแนนรวม nPoints สูงสุด และเป็นผู้นำในด้าน Success Ratio, Download Bitrate, Latency, Browsing, Streaming YouTube  และมีคะแนน 2G -> 5G nPerf Score สูงที่สุด รองลงมาคือ AIS และ dtac 

โดยในปี 2020 ผู้ใช้ nPerf ทำการทดสอบจำนวน 2.9 ล้านครั้ง (นับรวม speed test, browsing test และ streaming test) ผ่านแอป nPerf บนมือถือ iOS, Android

ในการวัดประสิทธิภาพการใช้งานจริง nPerf ไม่ได้มองแค่ ตัวเลขการ ดาวน์โหลด อัปโหลด แต่มองว่า ทุกคนใช้ streaming และ browsing โดยในการทดสอบ ได้รวมการทดสอบ 5G ในผลการทดสอบแล้ว

True Move H คว้ารางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยม best mobile carrier เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

True Move H คว้าอันดับที่ 1 ติดต่อกัน 5 ปี โดยมีคะแนน 70,855 nPoints

True Move นำ AIS อยู่อันดับที่ 2 และ dtac อันดับที่ 3

ปีนี้ True Move ยังเป็นผู้นำ และคว้ารางวัลได้มากที่สุด

• Best download speed ที่ 40.7 Mb/s

• Best latency ที่ 32.1 ms (ยิ่งต่ำ ยิ่งดี)

• Best browsing performance โดยมีค่า performance rate ที่ 58.8 %

• Best streaming performance โดยมีค่า performance rate ที่ 77.7 %

ถ้ามองการดาวน์โหลดแล้ว 5G ของทรูก็ทำได้ดีในช่วงเริ่มต้น 

AIS ได้ตำแหน่ง best 4G connection rate และ best upload speed ความหมาย คือ ผู้ใช้ 4G ของ AIS 90.88 % จับสัญญาณ 4G เยอะกว่า True Move H หรือ dtac อาจเป็นเพราะเครื่องมือถือ ยังไม่รองรับ คือยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องรองรับ 5G หรือคนใช้ 5G ไม่กด Speed Test

แต่ AIS เด่นตรง best upload speed ดูทรงแล้ว AIS พอๆ กับ True ส่วน dtac อยู่อันดับที่ 3 เนื่องจากยังไม่เริ่มเปิดให้บริการ 5G ในปี 2020 ปีหน้าเอาใหม่นะ 

ผลการทดสอบฉบับเต็ม