7 ม.ค. 2564 8,048 896

NT ขึ้นผงาดวันแรกเตรียมลุย 5G ย้ำขอเป็นเบอร์ 3 ด้วยเงื่อนไขพันธมิตรมีคลื่น 2600 MHz แลกคลื่น 700 MHz พร้อมแผนประมูลดาวเทียมสิ้นปี 64 นี้

NT ขึ้นผงาดวันแรกเตรียมลุย 5G ย้ำขอเป็นเบอร์ 3 ด้วยเงื่อนไขพันธมิตรมีคลื่น 2600 MHz แลกคลื่น 700 MHz  พร้อมแผนประมูลดาวเทียมสิ้นปี 64 นี้

ล่าสุด  พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDES เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  หรือ NT ชี้รับภารกิจหนุนดิจิทัลภาครัฐและดูแลความมั่นคง เชื่อมั่นประเทศลดการลงทุนซ้ำซ้อนและประชาชนได้ประโยชน์

ซึ่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT โดยมีหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นประธานกรรมการ NT และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT

โดย บอร์ดของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
2. นายอำนวย ปรีมนวงศ์
3. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
4. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
5. นายจำเริญ โพธิยอด


พุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้ เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเนื่องจาก NT จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด โดย NT พร้อมที่จะดำเนินงานของ CAT และ TOT อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดยทั้งสองหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่าศูนย์บริการลูกค้าของ NT ได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NT ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

“ในวันจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการ NT มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้า, CAT Shop ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั้งหมด ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT สามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด”

นอกจากนี้ พุทธิพงษ์  ระบุ บริษัทดังกล่าวพร้อมให้บริการ 5G และ สิ้นปีจะมีการประมูลดาวเทียม ของ กสทช อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยธุรกิจดาวเทียมเป็นอีกธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนโครงสร้างพื้นฐานเสาสัญญาณต่างๆ และท่อร้อยสายทั้งหมด จะให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ได้เข้าประมูล 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคลื่น 700 MHz และ 26 GHz ทำให้ NT เองมีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 700 MHz 800 MHz 2100 MHz 2300MHz และ 26 GHz โดยจะเห็นต้นทุนการให้บริการที่ถูกลง ค่าบริการที่ถูกลง ที่สำคัญต้องขึ้นเป็นเบอร์ 3 ของประเทศให้ได้

ผู้ใช้งานเดิมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT จะต้องสามารถใช้งานเป็นโครงข่ายเดียวกัน ทั้ง 3G, 4G และ 5G เสามากกว่า 30,000 ต้น และ Fiber จำนวน 4,600 กิโลเมตร POP จำนวน 16 แห่ง รวมถึงบริการโทรต่างประเทศในราคาที่ดีกว่าเดิม ประหยัดมากกว่าเดิม ที่สำคัญพร้อมนำธุรกิจมือถือ 3G, 4G และ 5G เปิดให้บริการโรมมิ่งกับต่างประเทศและรองรับนักท่องเที่ยว

ทางกระทรวงฯ พร้อมประสานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในบ้านและสานต่อเน็ตประชารัฐ ที่จะต้องขยายบริการให้เร็วที่สุด

โดยลูกค้าที่ต้องการเจาะตลาดคือ หน่วยราชการทั้งหมด ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีงบในการติดต่อสื่อสารทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะต้องเข้าไปสนับสนุน ทั้งบริการ 5G ในภาคประชาชน ภาคการขนส่ง ภาคการเกษรตร และบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ Data center

ซึ่งทำให้พนักงานและผู้บริการรู้สึกว่ามั่นคง และมีรายได้ที่ดี มีชีวิตดีขึ้น มีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้น โดยจะมีการประกาศผลการดำเนินงานทั้ง 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการตั้ง CEO ใหม่ในอนาคต เบื้องต้นการเลือกท่านนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เนื่องจากมีความเป็นกลาง ไม่อยู่กับผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เป้าหมายหลักต้องการขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

ความน่าสนใจของธุรกิจดาวเทียม เราพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ แต่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต้องลงทุนโครงข่ายเป็นหลัก เพื่อให้บริการดาวเทียมในรูปแบบใหม่ๆทั้งบริการ Uplink และ Downlink ที่ผ่านมา มติ ครม. ให้ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดูแลไทยคม 4 ,5 ,6 เมื่อควบรวมธุรกิจแล้ว ก็จะนำมติ ครม.นี้ต่อยอดธุรกิจทันที


ปัญหาที่กังวลมากที่สุด คือ ความพร้อมของบุคคลกรเพราะการดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นธุรกิจใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะธุรกิจ 5G และ ดาวเทียม โดยพนักงานเดิมต้องก้าวหน้าและการรับบุคคลกรใหม่ๆ เพื่อเติมเต็ม

ส่วนข้อตกลงเดิมทั้งหมดทั้งโครงข่ายมือถือ ais dtac true และอื่นๆ หากมีช่องว่างจากสัญญาเดิม เช่นความจุในการให้บริการทั้ง 2100 และ 2300 ยังมีพื้นที่ 30-40% ต้องนำมาให้บริการรวมกัน

ส่วนการให้บริการ 5G ภายในปีนี้ การปรับปรุงคลื่น 2100 และ 2300 ในการให้บริการบริการ 5G ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่การลงทุนที่น่าสนใจคือการนำคลื่น 700 MHz ไปหาพันธมิตรในการให้บริการ 5G เพื่อให้ลูกค้าของ NT ( MY by cat และ TOTmoblie ) สามารถใช้งาน 5G ได้ทันที

โดยมีเงื่อนไขต้องนำคลื่น 2600 MHz ซึ่งมีการให้บริการ 5G อยู่แล้ว (ปัจจุบันมีเพียง ais และ true ให้บริการ 5G ในคลื่นนนี้) มาแลก และพันธมิตรจะต้องลงทุนคลื่น 700 MHz

การลงทุน 5G ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก กว่าที่จะลงทุน 5G ครบทั้งประเทศต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นการจับมือร่วมกับคนที่มี 5G ในการให้บริการอยู่แล้วจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้งาน 5G ได้เร็วที่สุด สามารถใช้งาน 5G ได้ทันทีสำหรับสำนักงานใหญ่ของ NT ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการต่าง ๆ ของ NT ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ, NT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th