4 ม.ค. 2564 1,371 98

SpaceX ยื่นขอความถี่ ให้บริการ 5G mmWave รับส่งเน็ตดาวเทียม 1 Gbps ทุกบ้านทั่วโลก

SpaceX ยื่นขอความถี่ ให้บริการ 5G mmWave รับส่งเน็ตดาวเทียม 1 Gbps ทุกบ้านทั่วโลก


SpaceX ได้ยื่นความถี่ทุกประเทศ เริ่มจากเดินเรื่องในประเทศออสเตรเลีย ในการให้บริการ 5G mmWave เพื่อรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ตรงต่อประชาชนผ่านใบอนุญาตทั้งหมด 15 ใบ ทั้ง NBN ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ , Inmarsat, Telstra และ Optus ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เกือบ 100% อย่าง Singtel

ซึ่งคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการต่างๆ กำลังมองหาเพื่อให้บริการ 5G mmWave ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ได้รับอนุญาตมีทั้ง 26GHz และ 28GHz มีความสำคัญได้การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมทั้งสิ้น เช่น SpaceX Starlink, Telstra, Optus, Vocus, Nokia, NBN, Opticomm, MarchNet, Dreamtilt, Field Solutions Group, WorldVu (One Web), Inmarsat, Viasat, O3B / SES

ACMA กล่าวว่า ความถี่ในการจัดสรรในการให้บริการในประเทศออสเตรเลีย (Australia) ในย่านความถี่ 26GHz (24.7–25.1GHz) และ 28 GHz (27.5-29.5GHz) จะเริ่มจัดสรรในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะเปิดให้ประมูลใน 27 พื้นที่ จำนวน 360 ล็อต โดยจำกัดจำนวนคลื่นความถี่ที่ผู้ประมูลให้ผู้ประกอบการรายเดียวสามารถรับได้ถึง 1GHz

เมื่อต้นเดือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหน่วยงาน FCC หรือ Federal Communications Commission SpaceX ได้ยื่นขอความถี่ในการให้บริการ 5G mmWave เพื่อรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ตรงต่อประชาชน มูลค่า 9.2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่บ้านและธุรกิจ 5.2 ล้านหลัง ตั้งเป้าหมายให้บริการอินเทอร์เน็ต 1 Gbps

ข้อมูล  reddit  testerseeker  technologyforyou  networking  zdnet  techtimes  reddit