24 ธ.ค. 2563 543 0

กลุ่มทรู คว้า Leadership Level จากการประเมินผลดัชนีความยั่งยืน CDP ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มทรู คว้า Leadership Level จากการประเมินผลดัชนีความยั่งยืน CDP ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มทรูคว้า ระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP)  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ระดับ B เทียบเท่า Management Level) 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Leadership Level จากประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มทรู และเป็นผลมาจากทุกคนในองค์กรที่ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน รวมถึงกลุ่มทรู ได้วางกลยุทธ์และเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ปัจจุบันมีการติดตั้งที่สถานีฐาน 3,238 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 14,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่สถานีฐาน การปลูกต้นไม้เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2573"

เกี่ยวกับ Carbon Disclosure Project (CDP) 

CDP เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยในปี 2563  มีองค์กรทั่วโลกเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 9,000 องค์กร ซึ่ง CDP ได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D- โดยในปี 2563 ค่าเฉลี่ยการประเมินองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อยู่ที่ระดับ D ในประเทศ ไทยมีบริษัทเดียวที่ได้ระดับ A และมีเพียง 3 บริษัทที่ได้ระดับ A-