24 ธ.ค. 2563 1,116 172

เกาหลีใต้ พัฒนา Wi-Fi 6E สามารถใช้งานพร้อมกัน 1,500 เครื่อง ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10.7Gbps

เกาหลีใต้ พัฒนา Wi-Fi 6E สามารถใช้งานพร้อมกัน 1,500 เครื่อง ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10.7Gbpsประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าเตรียมพัฒนาเราเตอร์ไร้สาย Wi-Fi 6E ที่สามารถใช้งานพร้อมกัน 1,500 เครื่อง โดย KT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งจะรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 2.88 Gbps

โดยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่ขยายมาจาก Wi-Fi 6 (802.11ax) ซึ่งสามารถรับส่งสัญญาณมาจากย่านความถี่ 6GHz เป็นความถี่ที่มีความมากเพียงพอที่จะบริหารจัดการความถี่ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาด้านการรบกวนของสัญญาณ

โดยปกติความเร็วสูงสุดของเทคโนโลยี Wi-Fi 6E สามารถให้บริการคือ 2.4Gbps ซึ่งเร็วกว่า Wi-Fi 6 มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการให้บริการบนความถี่ 6GHz ซึ่งมีความถี่ในการให้บริการที่มากกว่าเดิม 160MHz ของ 5GHz หรือ 2.4 GHz

โดย KT เทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นใหม่ที่พัฒนานำคลื่นความถี่ 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz รวมกันเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10.7Gbps เร็วกว่า WiFi 6 ประมาณ 80% สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่ใหญ่มากขึ้นกว่า 1.5 เท่า สามารถเชื่อมต่อ 1,500 เครื่องผ่านเราเตอร์ตัวเดียว

ทั้งหมดยังรองรับเทคโนโลยี 4096 QAM ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่รองรับ Wi-Fi 7 รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม Wi-Fi 6 ถึง 20%

ข้อมูล  bcmcenter  sedaily  newsworks