16 ธ.ค. 2563 515 0

CAT ร่วมมือ วันทูวัน พัฒนาธุรกิจ Call Center

CAT ร่วมมือ วันทูวัน พัฒนาธุรกิจ Call Center

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามร่วมกับ สุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ในการร่วมกันให้บริการ Call Center ณ ห้องประชุม Ability 5 ชั้น 9 CAT สำนักงานใหญ่


โดยในความร่วมมือ CAT มีความพร้อมด้านโครงข่ายและหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานทั้งในรูปแบบโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่และ VoIP ในขณะที่ OTO มีความพร้อมด้านระบบ Call Center รวมทั้ง Agent เพื่อตอบโจทย์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังมองหาและต้องการใช้บริการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง