8 ธ.ค. 2563 1,024 179

อิตาลี ทำลายสถิติใหม่ พร้อมให้บริการทดแทนเน็ต Fiber ด้วย 5G ย่าน 26 GHz สำเร็จ ในระยะ 6.5 กิโลเมตร เร็วเกิน 1 Gbps

อิตาลี ทำลายสถิติใหม่ พร้อมให้บริการทดแทนเน็ต Fiber ด้วย 5G ย่าน 26 GHz สำเร็จ ในระยะ 6.5 กิโลเมตร เร็วเกิน 1 Gbps


ประเทศอิตาลีทำลายสถิติใหม่สำเร็จ ยึดคลื่น 5G ย่าน mmWave ย่าน 26 GHz ในระยะ 6.5 กิโลเมตร ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ทันที ที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในรูปแบบ Fixed Wireless Access ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แถวชนบทที่มีประชาชนไม่มากและพื้นที่ไม่สามารถวางโครงข่าย Fiber ได้เนื่องจากภูมิประเทศ

ที่ผ่านมาในอิตาลีเทคโนโลยีวิทยุเซลลูลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LTE, LTE-Advanced หรือ 5G เริ่มหันมาให้บริการบรอดแบนด์ในที่อยู่อาศัยแทนการใช้งานผ่านเทคโนโลยี Copper, Coax หรือ Fibre. เพื่อใช้ WiFi

สำหรับการให้บริการ 5G mmWave เป็นคลื่นที่สามารถใช้แบนด์วิดท์เพียงพอในการให้บริการบรอดแบนด์ซึ่งถือเป็นส่วนผสมที่สำคัญเพื่อช่วยเทคโนโลยี 5G

ซึ่งในประเทศอิตาลี TIM (Telecom Italia)), Ericsson ได้ทำสถิติการให้บริการความเร็วได้สูงถึง 1 Gbps ผ่านเทคโนโลยี 5G Fixed Wireless Access (FWA) ทางไกลในกรุงโรมนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับ Casa Systems โดยทดลองความเร็ว 1 Gbps บนความถี่คลื่น 26 GHz มิลลิเมตร (mmWave) ในระยะ 6.5 กิโลเมตร บนเครือข่าย TIM (Telecom Italia)

ซึ่งการให้บริการดังกล่าว สามารถกระจายอินเตอร์เน็ตไปยังที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็กผ่านเสาสัญญาณเพียงเสาเดียว ความเร็วสูงสุด 4 Gbps ด้วยเสาอากาศของ Ericsson AIR 5322 บนเซลไซด์ Via Oriolo Rom พร้อม AurusAI ร่วมกับ Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System และโมดูลเสาอากาศ mmWave ที่สามารถรับสัญญาณระยะไกล Qualcomm QTM527

AurusAI คือ 5G High Power mmWave Outdoor CPE ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับปรุงสัญญาณการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็ว Gigabit โดยอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ทันทีผ่านอุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G mmWave ทันที เชื่อมต่อสัญญาณสลับกับ 5G ได้อีกด้วย

TIM (Telecom Italia) คาดว่าจะเริ่มใช้โซลูชัน 5G FWA ซึ่งจะเรียกบริการดังกล่าวว่า ‘Fiber To The Air’ ที่จะให้บริการในพื้นที่ๆ ไม่ครอบคลุมเครือข่ายของ Fiber เพื่อให้บริกาบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั่วประเทศ

ข้อมูล  eenewseurope  gruppotim  eenewseurope  qualcomm  thefastmode  gruppotim