28 พ.ย. 2563 559 0

CAT กวาด 3 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นปี 63

CAT กวาด 3 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นปี 63

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจำปี 2563  ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 3 รางวัล ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2563

- รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ

- รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก


โดยในปี 2563  CAT ได้จัดทำปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ในชื่อชุด “มงคลแห่ง 12 นักษัตร เริ่มต้นดี ชีวิตดี 2563” ด้วยการรังสรรค์ภาพวาด 12 นักษัตร พร้อมคำทำนายประจำปีและหลักในการแก้ชงเสริมดีลดร้ายจากซินแสฮวงจุ้ย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นนักษัตรใหม่


ทั้งนี้รางวัล “สุริยศศิธร” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2524 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้ลงทุนในการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม  นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังใช้เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรอีกด้วย ปฏิทินที่จัดทำขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนมาก และหลากหลายรูปแบบ หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้น ให้มีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิทินจะเป็นสื่อที่สมค่าอย่างแท้จริง