9 พ.ย. 2563 553 0

กลุ่มทรู สนับสนุนคณะวิศวะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ Sensor for All ปีที่ 3

กลุ่มทรู สนับสนุนคณะวิศวะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ Sensor for All ปีที่ 3


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีเปิดโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน พร้อมรับมอบ NB-IoT ชิปเซ็ต จำนวน 200 ชุด จากกลุ่มทรูโดย วีรศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำไปผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5, PM10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และระบบประมวลผลผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์ ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย True5G แสดงผลบน Dashboard ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวได้อย่างถูกจุดตามสภาพปัญหาจริงของแต่ละชุมชน


ทั้งนี้ กลุ่มทรูมอบทุนเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และอุปกรณ์ NB-IoT ชิปเซ็ตสนับสนุนโครงการSensor for Allมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรก และในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้านำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย