3 พ.ย. 2563 534 0

CAT นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สมาร์ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

CAT นำเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สมาร์ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ติดตามความคืบหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สมาร์ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองสมาร์ตซิตี้ต้นแบบ มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

โดยมี พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการ ณ บูธนิทรรศการในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 


COMMENTS