21 ต.ค. 2563 1,338 75

ญี่ปุ่นทดสอบ JPN TAXI ด้วยระบบขับขี่อัตโนมัติผ่าน 5G และ 4G ก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์

ญี่ปุ่นทดสอบ JPN TAXI ด้วยระบบขับขี่อัตโนมัติผ่าน 5G และ 4G ก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์


KDDI, Tiafor, Mobility Technologies, Sompo Japan และ Aisan Technology จะทำการทดลองสาธิตการขับรถ JPN TAXI ด้วยระบบขับขี่อัตโนมัติบนถนนสาธารณะในย่าน Nishi-Shinjuku ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤศจิกายน นี้

โดยทั้ง 5 บริษัทได้ลงนามใน "ข้อตกลงการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ Nishi-Shinjuku" กับคณะกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพื้นที่ย่อยชินจูกุ ด้วยความร่วมมือของ Tokyo, Shinjuku Ward และ Keio Plaza Hotel

การทดสอบระบบการเดินรถยนต์ในครั้งนี้ใช้เทคโนโลยี 5G และ 4G LTE ผ่าน 5 คลื่น ของ au เพื่อทำการทดสอบระบบภายในอาคาร KDDI Shinjuku ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระบบ นั้นคือ 1. เตรียมใช้ระบบรีโมตควบคุมรถยนต์ด้วยระบบ 5G และ 2. การช่วยควบคุมที่ไม่ใช้รีโมตผ่านระบบ 4G LTE เป็นหลัก หลังจากนั้นก็ทดสอบระบบผสมผสาน 5G และ 4G LTE

หลังจากทดสอบระบบแล้วก็จะมีการสร้างระบบขนส่งใหม่ในเมือง Nishi-Shinjuku โดยเฉพาะโครงสร้างถนนเพื่อให้รถยนต์วิ่งและคนเดินเท้าเพื่อลดความเสี่ยงผู้สูงอายุและคนพิการ หลังจากนั้นก็จะเริ่มให้บริการ TAXI ด้วยระบบขับขี่อัตโนมัติเชิงพาณิชย์

ข้อมูล  robotstart  k-tai.watch  itmedia  k-tai.watch  news.goo.  news.nicovideo