12 ต.ค. 2563 646 0

SYMC-BKNIX ผสานความร่วมมือ ยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรต่างๆ

SYMC-BKNIX ผสานความร่วมมือ ยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรต่างๆ

กรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และ บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย), ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ SYMC และ อเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ SYMC ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ สหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) (ที่ 4 จากซ้าย), เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด และ ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ซันทาวเวอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต


1. อเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. กรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. สหัสชัย คงจุ้ย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX)

5. เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด

6. ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุต รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

7. รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

8. ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย


1. อเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. กรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. สหัสชัย คงจุ้ย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX)

5. เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด

6. ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

User Avatar
Yokekung
COMMENTS