28 ก.ย. 2563 1,290 191

เกาหลีใต้ เตรียมยกระดับ 5G ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 20 Gbps พร้อมต่อลมหายใจ 4G ให้เร็วในระดับ 1.25 Gbps

เกาหลีใต้ เตรียมยกระดับ 5G ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 20 Gbps พร้อมต่อลมหายใจ 4G ให้เร็วในระดับ 1.25 Gbpsล่าสุดภายในงาน 5G Technology Seminar ผู้ให้บริการ 5G ในประเทศเกาหลีใต้อย่าง SK Telecom ได้เตรียมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 5G ให้มีความเร็วเป้าหมายอยู่ที่ 20 Gbps โดยปรับความเร็วใหม่ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบนิเวศได้เพียงพอต่อการตั้งระบบ

จากการให้บริการจริงกับโครงข่าย 5G ภายในประเทศเกาหลีใต้พบว่า หลังจากที่เปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ ความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 164 Mbps แต่เป็นความเร็วโดยเฉลี่ยของเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จากเดิมที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 6 เท่าจากในปัจจุบันหรือ 1.06 Gbps ซึ่งทำให้อัตราการร้องเรียนมีจำนวนที่ลดน้อยลง

โดยสิ่งที่ทีมพัฒนาและปรับปรุงคือการติดตั้งโครงข่าย 5G โดยสร้างสถานีฐานอย่างหนาแน่นรอบๆ พื้นที่

ส่วนคุณภาพของการให้บริการ 4G ก็ดีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 75Mbps ซึ่งใน 10 ปีข้างหน้าเทคโนโลยี 4G LTE จะสามารถพัฒนาความสามารถได้สูงถึง 1.25Gbps

ส่วนเทคโนโลยี 5G ที่เราใช้ให้บริการอยู่ในขณะนี้สามารถให้ทำความเร็วสูงสุดได้เพียง 2.75 Gbps แต่ในอนาคต จะสามารถทำความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่ 20 Gbps ซึ่งจะเป็นการให้บริการ 5G ด้วยวิธีการผสมผสานความถี่ระหว่างกัน

SK Telecom คาดว่าจะให้บริการ 5G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี 2565 อย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะต้องให้อุปกรณ์มากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นจาก 4G LTE เป็นจำนวน 2 เท่า เพื่อสร้างโครงข่าย 5G เท่าประเทศ

โดยความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะนำคลื่นความถี่ 28 GHz มาให้บริการ โดยจะเริ่มต้นในการให้บริการในรูปแบบ B2C แล้วหลังจากนั้นคือการเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องรองรับความถี่สูง ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบของ B2B อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล  sedaily  asiae  zdnet  nocutnews