21 ก.ย. 2563 3,361 92

เกาหลีใต้พัฒนาระบบเครื่องทวนสัญญาณ ATSC 3.0 co-channel repeater เครื่องแรกของโลก แก้สัญญาณรบกวนความถี่เดียวกันในช่วงภูเขา

เกาหลีใต้พัฒนาระบบเครื่องทวนสัญญาณ ATSC 3.0 co-channel repeater เครื่องแรกของโลก แก้สัญญาณรบกวนความถี่เดียวกันในช่วงภูเขา


ทีมวิจัยในประเทศเกาหลีใต้โดยสถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ETRI) ได้พัฒนาระบบเครื่องทวนสัญญาณ ATSC 3.0 co-channel repeater เครื่องแรกของโลก ที่ใช้มาตรฐาน ATSC 3.0

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและการแพร่ภาพ UHD โดยเฉพาะพื้นที่อยู่จุดอับของสัญญาณ โดยปกติทีมวิศวะจะสแกนตรวจสอบพื้นที่ในมุมสูงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงๆบางพื้นที่กลับไม่สามารถรับสัญญาณภาพได้


พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเงาของสัญญาณ
อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งเพื่อรับสัญญาณวิทยุใหม่จากสถานีส่งสัญญาณและการติดตั้งในบริเวณที่คลื่นวิทยุถูกภูเขาบัง จำเป็นต้องใช้เทคนิคระดับสูงเพื่อลบสัญญาณรบกวนที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการใช้ความถี่เดียวกัน

สามารถเพิ่มเอาต์พุตของรีพีทเตอร์ได้โดยการเพิ่มการแยกระหว่างเสาอากาศส่งและรับโดยใช้เทคโนโลยีเสาอากาศแบบ Adaptive array antenna technology และยับยั้งสัญญาณรบกวนโดยใช้ 6 เสาอากาศ ที่สำคัญจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการจำกัดสัญญาณตอบรับ

ข้อมูล  news.kbs  zdnet

User Avatar
Magawn
COMMENTS