20 ก.ย. 2563 2,544 6

Google พร้อมให้บริการเน็ตบ้าน 2 Gbps ด้วยบริการ Wi-Fi 6 อุปกรณ์ Dual Stream (2x2) แรงถึง 2.4 Gbps

Google พร้อมให้บริการเน็ตบ้าน 2 Gbps ด้วยบริการ Wi-Fi 6 อุปกรณ์  Dual Stream (2x2) แรงถึง 2.4 Gbps

โดยทาง Google Fiber กำลังจะเริ่มทดสอบบริการอินเทอร์เน็ต 2 Gbps ใน 2 เมืองซึ่งจะมีแผนเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในปี 2564 ในค่าบริการบริการเพียง 100 เหรียญดอลล่าสหรัฐ (ราคาประมาณ 3109 บาท)​ โดยราคาการให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวน 1 Gbps ราคาอยู่ที่ 30 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

โดยความเร็วดังกล่าวเป็นความเร็ว ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 เท่า และได้รับอุปกรณ์ Wi-Fi 6 ที่รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ตามแผนของทาง Google Fiber หลังจากให้บริการพื้นที่ Nashville และ Huntsville แล้ว ต่อไปจะเริ่มให้บริการในอีก 19 พื้นที่ภายในต้นปี 2564

โดยประโยชน์ในการให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ต 2 Gbps ทุกคนภายในบ้านจะได้รับความเร็วที่สูงขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทจะให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ในรูปแบบ Dual Stream (2x2) Speeds Of Up To 2.4 Gbps ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ปลายทางที่รับและระยะของสัญญาณ
ข้อมูล  fiber.google  engadget  ca.finance.yahoo  technewsvision  bitecoin  androidheadlines