15 ก.ย. 2563 328 1

ชาว AIS แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

ชาว AIS แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน


เอไอเอส
โดย กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ผ่านช่องทางออนไลน์ สอดรับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน เกิดค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
User Avatar
Yokekung
เขียนข่าว บทความให้กับ adslthailand มา 8 ปี นำเสนอเรื่องราวเพื่อแนะนำคนใช้เน็ตทุกคน ด้วยความเชื่อใน Voice of Broadband Citizen หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคนใช้เน็ตทุกคนนะครับ
COMMENTS