14 ก.ย. 2563 1,160 0

Google Wi-Fi เริ่มทดสอบ Wi-Fi 6 ย่าน 6 GHz พร้อมขยายการให้บริการ Wi-Fi ไปในเครือข่าย Google Fi

Google Wi-Fi เริ่มทดสอบ Wi-Fi 6 ย่าน 6 GHz พร้อมขยายการให้บริการ Wi-Fi ไปในเครือข่าย Google Fi


แผนดังกล่าวทาง Google ต้องการเข้าสู่ฮอตสปอตสาธารณะหรือ Wi-Fi ของผู้ให้บริการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การขยายการให้บริการ Google Fiber เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจของการทดสอบระบบวิทยุ 6 GHz ของ Google Wi-Fi ในครั้งนี้ คือการทดสอบในเมืองใหญ่อย่าง Los Angeles, San Francisco, New York, Phoenix เป็นต้น

โดยทาง Google ได้นำเสนอการทดสอบระบบการให้บริการ Wi-Fi ย่าน 6 GHz เพื่อทำให้เกิด the utility of these frequencies บนย่านความถี่ 5650 MHz - 7125 MHz โดยได้หลีกเลี่ยงการทดสอบ Outdoor Operation ใน UNII-6 และ UNII-8


Google จะทำให้การทดสอบทางเทคนิคและเรื่องของการถูกรบกวนขอบกฏย่าน 6 GHz ซึ่งปฏิบัติตามกฏ 23 เมษายนที่ใช้กับ Wi-Fi 6E โดยเฉพาะการทดสอบ Outdoors With Standard Power ใน The UNII-5 and UNII-7 band


นอกจากนี้แผนของการให้บริการ Google Wi-Fi ยังเตรียมการให้บริการในสถานที่ๆ การใช้งาน Wi-Fi ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น สนามบินและสนามกีฬา นอกจากนี้ยังเตรียมเชื่อมต่อ Google Fi ซึ่งใช้เครือข่ายของ T-Mobile โดยจะเชื่อมกับ Google Wi-Fi ได้ในอนาคต

wifinowglobal  fiercewireless  theverge  telecompetitor  9to5google  foxbusiness  engadget