13 ก.ย. 2563 1,890 0

ทำได้จริง...SpaceX เผยผลความเร็วเน็ตดาวเทียมเกิน 103 Mbps ค่า Ping 19 ms เตรียมปรับปรุงสถานีฐานให้รองรับเน็ต Gbps

ทำได้จริง...SpaceX เผยผลความเร็วเน็ตดาวเทียมเกิน 103 Mbps ค่า Ping 19 ms เตรียมปรับปรุงสถานีฐานให้รองรับเน็ต Gbpsโดยเวลาแฝงของบริการอินเทอร์เน็ตของ SpaceX อยู่ในระดับ 20 มิลลิวินาที ซึ่งเทียบเท่ากับบรอดแบนด์ภาคพื้นดิน โดยการแสดงผลในครั้งนี้เป็นข้อมูลจาก FCC ระบุว่า Starlink มีอัตราการดาวน์โหลด 102 - 103 Mbps อัตราการอัปโหลด 40 - 42 Mbps และเวลาแฝง 18 - 19 ms
ซึ่งที่ผ่านมา SpaceX เปิดเผยต่อสาธารณะว่ากลุ่มดาวเทียม Starlink สามารถทำความเร็วได้เกิน 100 Mbps ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ไว้กับ FCC ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวยังห่างไกลจากที่ประกาศเอาไว้ว่าจะสามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วระดับ Gbps เหมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตบ้าน Fiber ซึ่งทาง SpaceX เร่งปรับปรุงสถานีภาคพื้นดินเพื่อให้รองรับคลื่นความถี่ที่จะสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้น


ที่ผ่านมา SpaceX ได้เปิดตัวดาวเทียมบนวงโคจรต่ำของโลก LEO จำนวน 700 ดวงและจะเพิ่มจำนวนดาวเทียมให้มากถึง 4,425 ดวงในปี 2567 เพื่อรับส่งสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่จะได้ใช้บริการ คือประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


ispreview jp.techcrunch zdnet FCC