9 ก.ย. 2563 1,435 83

กองทัพอากาศไทยปล่อยดาวเทียม Napa-1 ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จใช้สัญญาณ UHF / VHF / S-Band รับส่งภาพความมั่นคง

กองทัพอากาศไทยปล่อยดาวเทียม Napa-1 ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จใช้สัญญาณ UHF / VHF / S-Band รับส่งภาพความมั่นคง

โดยทาง ISIS ยิ่งดีที่ร่วมงานกับกองทัพอากาศของประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนภาระกิจระยะยาวโดยการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานของดาวเทียม โดยเราทำหน้าที่รับเหมาและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของกองทัพอากาศ ซึ่งได้วางแผนร่วมกับ Kubos Corp ซึ่งเชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019

จนกระทั่งล่าสุดจรวด Arianespace Vega จากเฟรนช์เกียนา (French Guiana) ที่บรรทุกดาวเทียม Napa-1 สามารถส่งดาวเทียมของกองทัพอากาศไทยได้อย่างสำเร็จ ในเวลา 8.51 น. ตามเวลากรุงเทพฯ จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace ได้ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน 53 ดวง จาก 13 ประเทศ แบ่งเป็น Microsatellite 7 ดวง และ Nanosatellite 46 ดวง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีดาวเทียม Napa-1

Napa-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรต่ำ เพื่อสังเกตการณ์และสำรวจพื้นที่ทางอากาศของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและความมั่นคงของชาติตามที่กองทัพอากาศไทยระบุ


ดาวเทียมนี้จะช่วยปฏิบัติการบรรเทาภัยธรรมชาติ เช่น การตรวจจับไฟป่าและตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

โดยทางกองทัพอากาศของประเทศไทยเตรียมปล่อยดาวเทียม Napa-2 เป็นดาวเทียมดวงต่อไป โดย thethaiger ระบุว่า ยังไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายแต่คาดว่ามีราคาค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 100 ล้านบาท


ข้อมูล  spaceflightnow  thethaiger  pattayamail  adslthailand

User Avatar
Magawn
COMMENTS