7 ก.ย. 2563 801 136

มาเลเชีย ยุติให้บริการ 3G ทั่วประเทศปี 2564 พร้อมมุ่งให้บริการ 5G และ FWA ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

มาเลเชีย ยุติให้บริการ 3G ทั่วประเทศปี 2564 พร้อมมุ่งให้บริการ 5G และ FWA ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


โดยแผนดังกล่าวได้เร่งการวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือไฟเบอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการให้มากที่สุด ซึ่งในปัจุบันการให้บริการ 4G LTE มีสัดส่วน 91.8% ของจำนวนประชากร ให้เพิ่มขึ้นเป็น 96.9% ของจำนวนประชากร ในขณะความเร็วของ 4G LTE ต้องเพิ่มขึ้น 35 Mbps จากเดิม 25 Mbps ส่วนการให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ Fiber ประชาชนต้องสามารถให้บริการความเร็ว 1 Gbps


โดยปี 2564 จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุติการให้บริการ 3G อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงปี 2564 หลังจากนั้นต้องปรับปรุงการให้บริการ 4G LTE โดยการอัปเกรดและสร้างไซต์ 4G LTE ใหม่ และเพิ่มเติมการให้บริการ Fiber เพื่อให้การขยายการให้บริการ 5G เป็นไปได้รวดเร็วมากกว่าเดิมและสนับสนุนการทำ backhaul ในอนาคต

ระยะต่อไปปี 2565 เริ่มเน้นการให้บริการ Fixed Wireless Access (FWA) เพื่อลดช่องว่างในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเตรียมความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ต 5G

ในระหว่างนี้เตรียมให้ความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G แก่สาธารณชน เช่น การผลิต การเกษตร การศึกษา การดูแลสุขภาพ การขนส่ง ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


จากข้อมูล malaysianwireless   lowyat  soyacincau  malaymail

User Avatar
Magawn
ตัวจริง.....เจาะลึกวงการโทรคมนาคมยาวนาน 15 ปี โดยเฉพาะวงการต่างประเทศ #ตัวจริงตามได้ที่เดียว ต้อง adslthailand
COMMENTS