31 ส.ค. 2563 1,384 3

SKY จับมือ TU เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

SKY จับมือ TU เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สิทธิเดช มัยลาภ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ (กลางซ้าย) อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด Digital Learning Center (DLC) และ LSED Co-Working Space อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ๆ โดยบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่การเป็น Smart University

User Avatar
Yokekung
COMMENTS