23 ส.ค. 2563 959 236

รัฐบาลเกาหลีใต้ และ KT เร่งติดตั้ง Free Wi-Fi 6 (802.11ax) ทั่วประเทศ 41,100 จุดภายในปี 2565

รัฐบาลเกาหลีใต้ และ KT เร่งติดตั้ง Free Wi-Fi 6 (802.11ax) ทั่วประเทศ 41,100 จุดภายในปี 2565โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินหน้านโยบายการให้บริการ Free Wi-Fi เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 จุดในพื้นที่สาธารณะในสิ้นปีนี้ ซึ่งจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ทางรัฐบาลได้สนับสนุนกาารติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi สาธารณะมากถึง 18,000 จุด ซึ่งจุดให้บริการเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด

การเปลี่ยนอุปกรณ์และการเพิ่มจุดให้บริการ Wi-Fi สาธารณะให้กลายเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ได้ดำเนินการโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคม KT ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวน 18 พันล้านวอน (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi6 (802.11ax) เพิ่มเติมจากจุดที่รัฐบาลกำหนดอีกด้วย

โดยรัฐบาลมองว่าวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เทคโนโลยี Wi-Fi สาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับบริการทางด้านดิจิตอลและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากบริการ Wi-Fi 6 ประจำที่แล้ว ปีที่ที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ Wi-Fi ฟรีบนรถบัส 23,000 คันทั่วประเทศ


ข้อมูล  etnews  metroseoul  news.zum  newspim

User Avatar
Magawn
COMMENTS