16 ก.ค. 2563 1,179 87

โนเกียร่วมกับกลุ่มทรูเตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่เครือข่าย 5G

โนเกียร่วมกับกลุ่มทรูเตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่เครือข่าย 5G

โนเกียดำเนินการติดตั้งเครือข่าย IP/MPLS รูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร โซลูชั่นของโนเกียจะให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศ อันเป็นพื้นที่ตั้งสำคัญของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเครือข่าย IP/MPLS รูปแบบใหม่นี้ จะสามารถทำให้การให้บริการบนเครือข่าย 5G มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตอบสนองการใช้งานบริการด้านการสื่อสารข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาที่รวดเร็ว มีความเสถียรและเชื่อถือได้ ตั้งแต่เริ่มใช้งาน 

รัฐบาลไทยกำลังผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้เปิดประมูลคลื่นความถี่ 5G ให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักๆ ของประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มทรู  ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นโครงการพัฒนาที่เป็นหัวหอกสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ประจำภูมิภาค ตลอดจนเป็นประตูเชื่อมผ่านไปยังทั่วทั้งทวีปเอเชีย

โซลูชั่น IP/MPLS ของโนเกีย มีฟังก์ชั่นเครือข่ายแบบแยกส่วน (Network Slicing) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้งานเครือข่าย 5G  ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ทรูสามารถแบ่งส่วนของเครือข่ายหลักออกเป็นส่วนๆ (slice) แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยสามารถกำหนดขีดความสามารถ (performance) ของแต่ละส่วนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้ เครือข่ายแบบแยกส่วนจะทำให้เกิดการ ใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ที่เฉพาะ เจาะจงสำหรับลูกค้าของทรูในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต พลังงาน การดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยสาธารณะ เป็นต้น

จิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เทคโนโลยีอัจฉริยะทรู 5G จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเราจะได้เห็นการใช้งาน 5G สำหรับอุตสาหกรรมจำนวนมากเกิดขึ้นที่นี่ ด้วยโซลูชั่น IP/MPLS ของโนเกีย ทรูจะมี Transport Network ที่ก้าวหน้า สามารถรองรับเครือข่ายแบบแยกส่วนซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะทรู 5G แบบใหม่ๆ เป็นการต่อยอดประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าสำหรับของลูกค้าของเรา”

เดวิด ออกซฟอร์ด ผู้อำนวยการบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทรูเป็นลูกค้าสำคัญในกลุ่มธุรกิจ IP and Optical Networking ของโนเกียมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยโนเกียเป็นผู้ให้บริการหลัก

สำหรับโซลูชั่น IP/MPLS ในอุปกรณ์ 2G/3G/4G มาโดยตลอด ด้วยเครือข่าย IP/MPLS ล่าสุดที่สนับสนุนการใช้งาน 5G ของโนเกียนี้ ทรูจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายให้มีความเร็วและความเสถียรที่เพิ่มขึ้น และมีความหน่วงที่ต่ำลง”

โซลูชั่นของโนเกียประกอบด้วย

  • เราเตอร์ Nokia 7950 XRS, Nokia 7750 SR ที่มากับชิปเซทประมวลผลใหม่ล่าสุด FP4 silicon และ Nokia 7250 IXR 
  • โซลูชั่น Nokia Network Services Platform (NSP) SDN สำหรับเครือข่ายแบบแยกส่วนของ Transport Network
User Avatar
Yokekung
COMMENTS