7 ก.ค. 2563 1,207 98

EU ออกกฎขยายโครงข่าย 5G small cells เงื่อนไขต้องปลอดภัยเหมือน Wi-Fi

EU ออกกฎขยายโครงข่าย 5G small cells เงื่อนไขต้องปลอดภัยเหมือน Wi-Fiการอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นการจับมือกันระหว่าง 27 ประเทศ ที่สามารถเร่งการให้บริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วที่สุด สามารถขยายสัญญาณ 5G ได้ทันหลังช่วงโควิด 19 ลดน้อยลงการขยายโครงข่ายขนาดเล็กไปยังพื้นที่อับสัญญาณได้ส่งผลดีกับพื้นที่ที่ต้องใช้บริการขนส่งและโรงงานผลิตเนื่องจากสามารถรับปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้นที่สำคัญต้องรับส่งข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้อีกด้วย


ที่สำคัญการให้บริการ 5G ผ่านอุปกรณ์ขยาดเล็กสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย เหมาะกับกฏของ EU ที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ทาง itnews  ยืนยันว่า ซึ่งส่งดีต่อต่อการลดจำนวนเสาโทรคมนาคม 5G ขนาดใหญ่ ที่หนาแน่น


โดยกฏที่สำคัญคือต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่กีดขวางบนโครงสร้างพื้นที่ฐานที่รัฐรับรอง ไม่กระทบทัศนียภาพ และมีสัญญาณน้อยกว่าและอยู่ในระดับ Wi-Fi ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ามีค่ากำลังส่งต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่มีการการพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาสตร์ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ถึง 50 เท่า

ข้อมูล  mobileeurope  itnews  mobileworldlive  rcrwireless cnet

User Avatar
Magawn
COMMENTS