1 ก.ค. 2563 2,200 181

เกาหลีใต้คลอดกฏหมาย การโรมมิ่ง 5G โครงข่ายแบบอัตโนมัติ รองรับการใช้งานได้สูงถึง 1 ล้านเลขหมาย หากโครงข่ายล่ม

เกาหลีใต้คลอดกฏหมาย การโรมมิ่ง 5G โครงข่ายแบบอัตโนมัติ  รองรับการใช้งานได้สูงถึง 1 ล้านเลขหมาย หากโครงข่ายล่ม


ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT ได้จัดตั้งระบบสำหรับใช้การโทรและส่งข้อความรวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย SK Telecom, KT และ LG เนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาโครงข่ายการให้บริการทางโทรคมนาคมล่มเพราะอุบัติเหตุไฟไหม้สาขา KT Ahyeon นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่โครงข่ายการสื่อสารถูกตัดขาด

โดยระบบโทรคมนาคมหากผู้ให้บริการรายที่เกิดปัญหา เช่น เหตุการไฟไหม้ ลูกค้าของผู้ให้บริการรายนั้นสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการอีกค่ายได้ทันที เช่นเดียวกันกับสถานีโทรคมนาคมของผู้ให้บริการรายดังกล่าวเกิดเหตุภัยพิบัติ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโครงข่ายโทรคมนรคมของอีกค่ายได้ทันทีเช่นกัน

ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายต้องสามารถโรมมิ่งเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ทันที รองรับการใช้งานได้สูงถึง 1 ล้านเลขหมายในเวลาเดียวกันต่อ 3 ผู้ให้บริการ การโรมมิ่งจะถูกนำไปใช้โดยการส่งหมายเลขประจำตัวของผู้ให้บริการ (PLMN) ของโครงข่ายที่ประสบภัยไปยังโครงข่ายที่ปกติได้

ซึ่งบริการดังกล่าวต้องรองรับเทคโนโลยี 4G และ 5G ได้เท่าเทียมกัน ส่วนผู้ใช้ 3G สามารถลงทะเบียนสำหรับแผนที่จะใช้ช่วงเวลาเฉพาะที่หน่วยงานภัยพิบัติสามารถโทรและรับสายได้ตามปกติโดยจะมีการคิดค่าบริการก่อนหลังจากนั้นทางรัฐจะชดเชยและคืนเงินให้ภายหลัง

Seok-Young Jang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การโรมมิ่งการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือจะเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงเสถียรภาพของบริการการสื่อสารเคลื่อนที่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ” ป้องกันความเสียหายได้ดีที่สุดไม่ใช่การกู้คืนภายหลัง "โปรดพยายามมากขึ้นเพื่อจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายการสื่อสารเพื่อให้เราสามารถเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในโลก"

ข้อมูล  sciencedirect zdnet  pulsenews  kun  straitstimes

User Avatar
Magawn
COMMENTS