29 มิ.ย. 2563 2,470 409

จีนพร้อมให้บริการจริง ดาวเทียม 5G รับส่งสัญญาณระดับ 10 Gbps พร้อมบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน ผ่านวงโคจรระยะต่ำ LEO

จีนพร้อมให้บริการจริง ดาวเทียม 5G รับส่งสัญญาณระดับ 10 Gbps พร้อมบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน  ผ่านวงโคจรระยะต่ำ LEO


เพื่อให้เป็นสถานีฐาน 5G ลอยฟ้าเพื่อรับส่งสัญญาณระหว่างกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการดำเนินการของการเชื่อมต่อดาวเทียมในรูปแบบนี้เกิดขึ้นระหว่างรัฐวิสาหกิจ China Unicom กับ Galaxy Space


โดยความพิเศษของ Galaxy Space เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ทำการทดสอบระบบดาวเทียมโดยให้ตัวดาวเทียมสามารถรับส่งสัญญาณของสถานีฐานภาคพื้นดิน 5G ทำให้การบริการทางโทรคมนาคมสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ตามประสิทธิภาพ สามารถทำความเร็วในรับส่งสัญญาณดังกล่าวเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาได้ความเร็ว 10 Gbps ราคาของอุปกรณ์ค่อนข้างประหยัด มีความเป็นได้ที่จะสร้างโครงข่ายที่ครอบคลุมได้ทั้งโลก

ผลการทดสอบความเร็วในการรับส่งข้อมูลดาวเทียมกับสถานีฐานภาคพื้นดิน ผู้ใช้ใช้งาน 5G ภาคพื้นดินสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถึง 500 Mbps หากทำการ Download ข้อมูลผ่านสมารท์โฟนสามารถทำความเร็วได้สูงถึงระดับ 382 Mbps และ Upload ความเร็วอินเทอร์เน็ต 91 Mbps

หากผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อระบบดาวเทียมดังกล่าวโดยตรง ต้องนำอุปกรณ์ไปขึ้นทะเบียนการใช้งานให้เรียบร้อย อุปกรณ์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วมากกว่า 1 Gbps ซึ่งในปัจจุบันความเร็วอินเทอร์เน็ตมีขนาดที่เล็กลง

การให้บริการดังกล่าวทาง China Unicom จะติดตั้งระบบไว้ในบริเวณภูเขา, ทะเลทราย, ภูเขา, ยอดเขา, มหาสมุทรและพื้นที่ๆ ไม่สามารถลากสาย Fiber ได้อย่างสะดวก

การให้บริการดังกล่าวจะพร้อมให้บริการบนเครื่องบิน Unicom AirNet เพื่อให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินผ่านระบบดาวเทียม

รัฐบาลจีนได้เลือกอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่และพร้อมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อมูล  zdnet  dfcfw  c114  36kr  xinhuanet  escn  ofweek  新华社视频

User Avatar
Magawn
COMMENTS