28 มิ.ย. 2563 1,301 134

รัฐบาลเกาหลีใต้ เปิด Wi-Fi 6 คลื่น 6 GHz อย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะความบันเทิง เกม VR และปูทางสู่ยุค 6G

รัฐบาลเกาหลีใต้ เปิด Wi-Fi 6 คลื่น 6 GHz อย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะความบันเทิง เกม VR และปูทางสู่ยุค 6G


ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้ใช้คลื่นความถี่ 6 GHz เป็นจำนวนความถี่ 1.2 GHz  รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขยายขอบเขตการให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการโดยเฉพาะย่าน 5925 ถึง 7125 MHz

การใช้งานดังกล่าวแบ่งเป็นการให้บริการภายในอาคาร จำนวน 1200 MHz เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi6 เชื่อมต่อการเล่นเกม การเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน ส่วนการใช้งานภายนอกอาคารทางรัฐจะจัดมาตรฐานอีกครั้งภายในปี 2565 ในส่วน 500 MHz เช่น การใช้งานคลื่น 6 GHz ใช้ 5G NR-U (New Radio-Unlicensed) จุดนี้จะพิจารณามาตรฐานต่อไป

การเปิดให้บริการ Wi-Fi 6 ถือเป็นข้อดีของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านเทคโนโลยี Wi-Fi 6E รองรับแบนด์วิดท์ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เท่า ความบันเทิง เกม ผ่านอุปกรณ์ Virtual Reality (VR) และ augmented reality (AR) ด้วยคุณภาพ 4K เป็นต้น

ข้อมูล  zdnet  biz.chosun  biz.newdaily  news.bizwatch  gov  edaily

User Avatar
Magawn
COMMENTS