18 มิ.ย. 2563 2,488 511

ครั้งแรกของโลก จีนพัฒนาเสาสัญญาณ Dual-Band ให้บริการทั้ง 3G/4G และ 5G บนคลื่น 3.5 GHz ความจุโครงข่าย 200 MHz

ครั้งแรกของโลก จีนพัฒนาเสาสัญญาณ Dual-Band ให้บริการทั้ง 3G/4G และ 5G บนคลื่น 3.5 GHz ความจุโครงข่าย 200 MHz


โดยที่การให้บริการอินเทอร์เน็ต 4G และ 5G ในคลื่น 3.5 GHz สามารถให้บริการให้เต็มความจุของคลื่นในครั้งเดียว เช่น หากได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 3.5 GHz จำนวน 100 MHz ก็สามารถให้บริการ 4G และ 5G ได้ในครั้งเดียวกัน ไม่ต้องแบ่งสัดส่วนตามการใช้งานในอดีตการใช้งานในรูปแบบนี้เป็นการใช้งานในรูปแบบ Featuring 2.1 GHz LTE anchors, the latest 4G/5G dual-band 4T4R products บนอุปกรณ์ของ 5G Pad RRU series

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยีดังกล่าวจริงๆ แล้วสามารถรองรับมัลติโหมด 3G/ 4G และ 5G บนความกว้างของโครงข่ายได้บนความจุโครงข่าย 200 MHz บนคลื่น 3.5 GHz

สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งทางผู้ผลิตอ้างว่ามีน้ำหนักเบาและติดตั้งให้ใช้พื้นที่ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายสัญญาณการให้บริการ 5G ได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ของเสาสัญญาณไฟจราจร หรือไฟทางหลวงริมถนนได้

การพัฒนาให้โครงข่ายมีขนาดที่เล็ก ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อมูล  telecomsinfrastructure  zte  everythingrf

4g 3g 5g
User Avatar
Magawn
COMMENTS