15 มิ.ย. 2563 1,949 140

นิวซีแลนด์อัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด19 อัพเกรด Wi-Fi 6 โรงเรียน 2,500 แห่งทั่วประเทศ 38,000 จุด รองรับ Multi-Gig Switches ถึง 12,000 จุด

นิวซีแลนด์อัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด19 อัพเกรด Wi-Fi 6 โรงเรียน 2,500 แห่งทั่วประเทศ 38,000 จุด รองรับ Multi-Gig Switches ถึง 12,000 จุดกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ตัดสินใจทำสัญญา CommScope ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 28 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (หรือประมาณ 560 ล้านบาท) เพื่อเชื่อมต่อโรงเรียน 2,500 แห่งทั่วประเทศ โดยทำการอัพเกรดสัญญาใหม่

โดยรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 เป็นจำนวน 38,000 จุด รองรับ Multi-Gig Switches ถึง 12,000 ตัว เพื่อทำให้การเชื่อมต่อได้รับปริมาณที่เร็วเพิ่มสูงขึ้น และละจุดสามารถรองรับอุปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากซึ่งรองรับการใช้งานในอนาคตนั้น คือการใช้ Wi-Fi 6 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาด้วยภาพเสมือนจริง สิ่งที่กระทรวงต้องการปลูกฝังการศึกษาของเด็กๆ คือ การที่นักเรียนสามารถเข้าถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดรูปแบบการศึกษาในลักษณะใหม่ๆ สื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในรูปแบบอื่นๆที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต 15 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสามารถเครือข่ายในชนบท เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนห่างไกลฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 ทั้งการอัพเกรดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือในชนบท backhaul ระบบไร้สายเชื่อมต่อกับไซต์ระยะไกลไปยังเครือข่ายส่วนกลางและการติดตั้งเสาอากาศภายนอกในครัวเรือนเพื่อให้ความเร็วบรอดแบนด์อย่างน้อย 20 Mbps

และภายใน ปี 2564 บริการบรอดแบนด์สำหรับประชากรในชนบทความเร็ว 1 Gbps จะครอบคลุ่มเพื่อที่ 87% ของจำนวนประชากร


ข้อมูล  criticalcomms  technologydecisions  zdnet  multichannel  crn  tbtech  thefastmode  technologydecisions

COMMENTS