8 มิ.ย. 2563 2,708 31

ไทยเข้าร่วมโปรเจคกับ NASA โดย mu space corp

ไทยเข้าร่วมโปรเจคกับ NASA โดย mu space corp

โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละโปรเจคได้ดังนี้ 

1. Solar Power Generation on Lunar System เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์บนดวงจันทร์ซึ่งเรานำเสนอเทคโนโลยี 2 ชิ้นได้แก่ solar cell multi-junction และ utilizing Solid-State Battery เพื่อผสมผสานเทคโนโลยีในระบบการจัดเก็บพลังงานให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการทำงานสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและ รุนแรง

2. Inflatable solar array structure เนื่องจากการจัดเก็บเซลล์แสงอาทิตย์บนยานอวกาศจะต้องใช้พื้นที่ จำกัด ทำให้เราออกแบบแผงโซลาร์ที่สามารถยิดหดได้ สามารถพับเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวก

3. Universal wireless port เราปรับใช้เทคโนโลยี 5G ในการควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆบนยานอวกาศเนื่องจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆต้องการการสื่อสารที่คงที่ เสถียรและลดน้ำหนักจากการใช้สายไฟจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงเสนอเซ็นเซอร์ไร้สายแทนเพื่อลดน้ำหนักและปรับปรุงประสิทธิภาพของสัญญาณให้ดีขึ้น

4. Dehumidifying inner gloves ปกติแล้ว ภายในชุดอวกาศจะมีระบบความชื้นครอบคลุมร่างกายทั้งหมดยกเว้นบริเวณเหนือข้อศอก, ดังนั้นเมื่อความชื้นสูงจะทำให้เล็บแยกออกจากผิวหนังในที่สุดและนำไปสู่การอักเสบและติดเชื้อ เราจึงสร้างเทคโนโลยีเพื่อดูดซับความชื้นระหว่างข้อต่อมือเพื่อลดการติดเชื้อลง

5. Autonomous miniaturized ATP และระบบการตรวจสอบ ATP-conjugated เนื่องจากในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง แบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆจะลอยอยู่ทั่วยานจึงทำให้สามารถปนเปื้อนและติดเชื้อโรคได้ง่าย เราจึงคิดค้นเทคโนโลยีที่ตรวจจับจุลินทรีย์ที่แพร่กระจายบนยานอวกาศโดยทั่วยานขึ้น

โดยโปรเจคนั้นอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกผู้ที่นำเสนอโครงการ โดยนาซ่าจะเป็นผู้คัดเลือก เราคาดว่าผลลัพท์นั้นจะประกาศในปี 2564 เรายินดีที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่มีส่วนร่วมในการสร้างเทคโนโลยีอวกาศ เป็นความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและโอกาสของคนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางอวกาศ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วย

User Avatar
Yokekung
COMMENTS