4 มิ.ย. 2563 1,507 47

Orange ใช้ระบบ AI ผ่าน C-SON (centralized self-organized network) ควบคุมการจราจรโครงข่าย 18 ประเทศทั่วโลก

Orange ใช้ระบบ AI ผ่าน C-SON (centralized self-organized network) ควบคุมการจราจรโครงข่าย 18 ประเทศทั่วโลกซึ่งสามารถปรับแต่งโครงข่ายระบบ AI ได้ตามความต้องการ ทำให้โครงข่ายสามารถประหยัด Opex และให้บริการลูกค้าที่ดี ซึ่งทาง Orange สามารถปรับแต่งความสามารถของโครงข่ายวางแผน capex ป้องกันการฉ้อโกงทุกรูปแบบผ่านระบบโครงข่าย AI

สำหรับเทคโนโลยี C-SON (centralized self-organized network) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการได้ในลักษณะรวมศูนย์ ตั้งค่าสัญญาณได้แบบอัตโนมัติในรูปแบบ Emmanuel Lugagne-Delpon สามารถเชื่อมต่อกับ Orange Labs Networks ได้อย่างอัตโนมัติ เครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจวัดการจราจรของโครงข่ายได้และยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรของโครงข่ายได้ทันทีหลีกเลี่ยงความแออัดปรับปรุงการบริการลูกค้า

ที่สำคัญสามารถติดตามการจราจรของโครงข่าย โดยสามารถติดตามเสาอากาศอยู่บนอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบ C-SON ทาง Orange ได้วางระบบนี้ไว้ 18 ประเทศทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายครึ่งหนึ่งของยุโรป (รวมถึงฝรั่งเศส) รวมถึงในกลุ่มประเทศแอฟริกาอีกด้วย ระบบดังกล่าวนอกจากการให้บริการผ่านโครงข่ายมือถือยังรวมถึงการให้บริการผ่านโครงข่าย 5G และระบบ FTTH รวมถึงบริการอื่นๆ

ข้อมูล  insidetelecom  rcrwireless  mobileeurope

User Avatar
Magawn
COMMENTS