31 พ.ค. 2563 1,284 96

Docomo เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ 4G และ 5G แสดงการกระจายตัวของลูกค้าในญี่ปุ่นช่วง COVID-19 แบบเรียลไทม์

Docomo เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ 4G และ 5G แสดงการกระจายตัวของลูกค้าในญี่ปุ่นช่วง COVID-19  แบบเรียลไทม์


ล่าสุดโครงข่าย NTT Docomo ยอมเปิดเผยข้อมูลจริง ผ่านบริการ "Mobile Spatial Statistics Population Map" ซึ่งสามารถเห็นการกระจายตัวของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาจริง ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้ 1 ปี


ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสถิติของผู้ใช้บริการของโครงข่าย กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่จะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง สามารถระบุจำนวนประชากรในบริเวณดังกล่าวได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามภูมิภาค

แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้

การดำเนินการดังกล่าวเป็นป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus หรือ โควิด 19 โดยสามารถเช็คได้ว่าประชาชนมีการรวมกลุ่มกันที่ใดบาง ทั้งที่บ้าน, ร้านอาคาร และสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลดังกล่าวทั้งระบบได้พัฒนาและเก็บข้อมูลมาได้ในระยะหนึ่งแล้ว สามารถระบุได้ถึง เพศ อายุ แม่นยำใน 10 นาที ชี้ชัดในระยะ 125 m

ทางระบบได้วางองค์ประกอบในระยะ สถิติการเข้าออกเมืองและการเปลี่ยนแปลงประชากร

ข้อมูล   mobaku  itmedia  mobaku  response  nttdocomo  shimajiro-mobiler

User Avatar
Magawn
COMMENTS