26 พ.ค. 2563 2,343 418

จีนพัฒนาระบบ 6G ทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลถึง 1 Tbps

จีนพัฒนาระบบ 6G ทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลถึง 1 Tbps

โครงข่าย China Unicom และ ZTE ได้ลงนามพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและโซลูชั่นเทคโนโลยีผู้บริโภคสำหรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือด้วยเทคโนโลยีใหม่ 6G ซึ่งเป็นการเตรียมโครงข่ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้งานได้จริง

ความพิเศษของเทคโนโลยี 6G ในครั้งนี้ นอกจากขยายความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนภาคพื้นดิน แต่ลงลึกถึงการรับส่งความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 6G อีกด้วย เนื่องจากทั้ง 2 ภาคส่วนนี้จะต้องรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ทั้งในบ้านและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรม IoT

โดยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เตรียมตั้งเป้าในการให้บริการอยู่ที่ ความเร็วสูงสุดต้องได้ในอัตราความเร็วสูงสุด 1 Tbps อัตราในการรับส่งข้อมูลในภาวะปกติอยู่ที่ 20Gbps การควบคุมสัญญาณการจราจรอยู่ที่ 100 Gbps / m3

สิ่งที่น่าสนใจของบริษัท ZTE คือ บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์การสื่อสาร ที่มีรายได้จากการการวิจัยเป็นจำนวน 10% ของรายได้บริษัท

ข้อมูล  visualpcs  itp  chinatechnews  sputniknews scmp  Wi_Fibre

User Avatar
Magawn
COMMENTS