20 พ.ค. 2563 2,525 338

บราซิล ทยอยเปิดให้บริการคลื่นความถี่ 6 GHz รองรับ Wi-Fi 6E ตามด้วย 7 GHz เป็นชาติที่ 2 ของโลก

บราซิล ทยอยเปิดให้บริการคลื่นความถี่ 6 GHz รองรับ Wi-Fi 6E ตามด้วย 7 GHz เป็นชาติที่ 2 ของโลก


โดยตลาดแห่งนี้ถือว่ามีความน่าสนใจเนื่องจากบราซิลเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาและเป็นจุดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก รองรับการใช้งานความเร็วมากกว่า 2 GHz

ส่งผลดีเมื่อ Wi-Fi 6 เปิดให้บริการบนคลื่น 6 GHz จะทำให้พัฒนาเทคโนโลยีเป็น Wi-Fi 6E ในอนาคต โดยขั้นตอนต่อไปจะมีผลต่อทางกฏหมายประชาชนจะได้ใช้ Wi-Fi 6 ภายใน 90 วัน 

บราซิลเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาซึ่งมีประชากร 210 ล้านคน มีความจำเป็นอย่างมากในเขตเมืองและรองรับการท่องเที่ยว

ที่สำคัญประเทศบราซิลเตรียมเปิดให้บริการ Wi-Fi 7 ภายในปี 2563 ในย่าน 7.025-7.125 MHz

ข้อมูล  tererenews  wifinowglobal  tecnoblog  tecnoblog

User Avatar
Magawn
COMMENTS