19 พ.ค. 2563 2,825 213

รัฐบาลออสเตรเลียประมูล 5G คลื่น 850 MHz และ 900 MHz ชี้ไม่กระทบคลื่นอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

รัฐบาลออสเตรเลียประมูล 5G คลื่น 850 MHz และ 900 MHz ชี้ไม่กระทบคลื่นอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

หน่วยงานดูแลการสื่อสารทางโทรคมนาคม และการสื่อสาร (ACMA) เตรียมเพิ่มความถี่ 5G ผ่าน 850 MHz และ 900 MHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากที่สุด โดยจะเริ่มให้บริการในไตรมาส Q4 20121 และเตรียมจัดสรรคลื่นความถี่ 26 GHz ในช่วงปี 2564

โดยรัฐได้เผยแพร่เอกสารอย่างชัดเจนว่า คลื่นดังกล่าวไม่ได้เป็นคลื่นที่ให้บริการ 5G ที่ดีที่สุด แต่เป็นคลื่นที่ให้บริการ 4G และ 5G ได้ โดยคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับประเทศอย่างมาก เนื่องจากสามารถให้บริการ 4G และ 5G ได้ในระยะกว้างไกล ช่วยส่งเสริมคลื่นความถี่ทั้งในคลื่นสเปกตรัมกลางและสูงที่เหมาะสมกับ 5G

โดยคลื่นความถี่ที่ให้บริการได้ คลื่นความถี่แรกคือคลื่น 5G บนย่านความถี่ 3.6GHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ได้จัดประมูลไป เมื่อธันวาคม 2561

ในเอกสารเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลกล่าวว่าย่านความถี่ 850 MHz และ 900 MHz ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับบริการ LTE หรือ 5G

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการที่ทำให้ความจุในการให้บริการลูกค้าในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น ทั้งการให้บริการ 4G และ 5G ปรับปรุงคุณภาพการบริการสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

ที่ผ่านมาคลื่น 850 MHz เป็นคลื่นที่ให้บริการสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ หากประเทศเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร 850 MHz ก็ยังคงให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง


ข้อมูล  zdnet  itnews  communications.gov  zdnet  crn.com.ac  miragenews  zdnet

COMMENTS