18 พ.ค. 2563 3,034 6

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดบริการแล้ว ชูสไตล์การทำงานวิถีใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดบริการแล้ว ชูสไตล์การทำงานวิถีใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดบริการแล้ว ชูสไตล์การทำงานวิถีใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม เพิ่มมาตรการ TDPK CARE เว้นระยะ เพื่อคุณ เพื่อเรา New Normal, New Working Style ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดให้บริการแล้ว พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัย TDPK CARE เว้นระยะห่าง เพื่อคุณ เพื่อเรา รองรับสไตล์การทำงานวิถีใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม New Normal, New Working Style ยกระดับความปลอดภัยทุกพื้นที่ภายในโครงการ ทั้ง  Workspace ทุกโซน ไม่ว่าจะเป็นโซนสำนักงาน ห้องประชุม Co-Working Space รวมถึง พื้นที่จัดกิจกรรม และ Lifestyle Space บริการร้านค้าต่างๆ ที่สร้างความมั่นใจสำหรับคนทำงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ และพนักงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรเพื่อเหล่าสตาร์ทอัพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ทั้งยังให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สร้างความมั่นใจสำหรับคนทำงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ และพนักงาน ให้สามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal, New Working Style ได้อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรการ TDPK CARE เพิ่มความปลอดภัย เพื่อคุณ เพื่อเรา ดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นที่ทั่วโครงการ 

ทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อ การคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงดูแลความสะอาดทุกพื้นที่

มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)  

จัดที่นั่งทำงานแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ทั้ง Co-working Space ห้องประชุมและพื้นที่จัดงาน  

จัดสรรการใช้พื้นที่ภายในอาคารแบบเว้นระยะห่าง อาทิ บริเวณพื้นที่รอลิฟท์ขึ้นสำนักงาน จำกัดจำนวนผู้โดยสารในลิฟท์และยืนตามจุดที่กำหนด รวมทั้งจัดระเบียบการเข้า-ออก ร้านค้า ร้านอาหารและพื้นที่ส่วนกลาง

เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวก

หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ อำนวยความสะดวกในการนำทางไปยังห้องประชุมและพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร

สังคมไร้เงินสด ชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) เลี่ยงสัมผัสเงินสด ลดการแพร่เชื้อโรค 

เทคโนโลยี Heat Map ตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อลดความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ

การคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด

มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องสแกนอัตโนมัติ (Thermo Scan) ก่อนเข้าอาคาร  

ผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานต้องกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพก่อนขึ้นอาคาร และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคาร

พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

ดูแลความสะอาดทุกพื้นที่เป็นประจำสม่ำเสมอ

ทำความสะอาดบัตรจอดรถทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ ทั่วอาคารและร้านค้า

ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 30 นาที อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ลิฟท์ ห้องน้ำและประตูอาคารทุกจุด

ฉีดพ่นและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณร้านค้าเป็นประจำ

นอกจากนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ รณรงค์การรักษาระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคาร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้คนไทยใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีความสุข

#Truedigitalpark #startupecosystem #Oneroofallpossibilities #covid19

COMMENTS