8 พ.ค. 2563 1,039 5

CAT จับมือ ปณท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ หวังให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว

CAT จับมือ ปณท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ หวังให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ณ ห้อง Ability 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ

ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบยืนยันความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ และระบบการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยในเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาตู้ไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย เพื่อให้ ปณท สามารถบริหารจัดการ กำหนดระยะเวลา และวางแผนเส้นทางการเข้าไขตู้ไปรษณีย์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ระบบ  IoT  ผ่าน Sensor และโครงข่าย LoRaWAN  ของ CAT

cat
User Avatar
Yokekung
COMMENTS