1 พ.ค. 2563 3,548 112

เผยผล Speed Test Report ความเร็วเน็ตบ้านของประเทศไทย เฉลี่ยเดือนเมษายน 2563 ทะลุ 200Mbps

เผยผล Speed Test Report ความเร็วเน็ตบ้านของประเทศไทย เฉลี่ยเดือนเมษายน 2563 ทะลุ 200Mbps

สถิติความเร็วของ Broadband ในไทย "Speed Test Report" จากบริการ Networking Tools ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผลการทดสอบ Speed Test บนเว็บไซต์ adslthailand ซึ่งแยกการเชื่อมต่อเป็น Mobile กับ Fixed Broadband หรืออินเทอร์เน็ตบ้าน หากเทียบกับ สถิติความเร็วของ Broadband ในไทยปี 2019 เดือนธันวาคม ความเร็วเฉลี่ย download สำหรับ Fixed Broadband คือ 149Mbps เดือนเมษายน 2563 ทำความเร็วสูงสุดในการ Speed Test เฉลี่ยอยู่ที 200Mbps

ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ความเร็ว Download เฉลี่ย 150Mbps พอเดือนมีนาคม ขยับขึ้นมาที่ 160Mbps - 180Mbps ซึ่งช่วงเวลานี้ ผู้ให้บริการ พากันออกโปร อัพสปีดความเร็วเน็ตบ้าน ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการ Speed Test ด้วย เดือนเมษายน ความเร็วดาวน์โหลด มาจากการ Speed Test ของผู้ใช้บริการผ่านบริการทดสอบ Speed Test บนเว็บไซต์ adslthailand สูงสุด 200Mbps

หากมองเรื่องความเร็ว ซึ่งได้มาจาก ผู้ใช้ของแต่ละผู้ให้บริการ ทดสอบ Speed Test ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าความเร็วดาวน์โหลดของเน็ตบ้าน ทะลุ 200Mbps แล้ว และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 150Mbps และความเร็วอัพโหลด เฉลี่ยเกิน 100Mbps ซึ่งตารางนี้ ไม่ได้เป็นการจัดอันดับผู้ให้บริการ เนื่องจากมีความแตกต่างของจำนวนการทดสอบ ซึ่งต้องมาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง

คุณฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ adslthailand.com มองว่า ความเร็วเฉลี่ยเน็ตบ้านไทย ทะลุ 200Mbps ซึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

จากเดือนมกราคม ความเร็วเฉลี่ย 150Mbps จนมี COVID-19 เน็ตบ้านเร็วขึ้นถึง 25%!! ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากแพ็คเก็จเน็ต 1Gbps ที่มีราคาต่ำลงมาก...

นอกจากนี้ สามารถดูผลสรุปของระบบ Speed Test โดยที่จะดูว่าในเมืองไทยความเร็ว Internet อยู่ในระดับไหน ได้ที่ http://www.adslthailand.com/network-tools/speedtest-results

User Avatar
Yokekung
COMMENTS