29 เม.ย. 2563 2,826 146

จีนเร่งการใช้งาน Wi-Fi 6 เต็มพิกัด คาดภายใน 3 ปี จะมีสัดส่วนการใช้งาน 90% เหตุเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบอะนาล็อก

จีนเร่งการใช้งาน Wi-Fi 6 เต็มพิกัด คาดภายใน 3 ปี จะมีสัดส่วนการใช้งาน 90% เหตุเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบอะนาล็อก


โดยเฉพาะอุปกรณ์ IOT ที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 (802.11.ax) และการเพิ่มขึ้นของ AP (Access Point) ถือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกระจายสัญญาณภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นของบ้านคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน เช่น ธุรกิจและที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุปกรณ์หลากหลายชนิดส่วนใหญ่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi 6 ดังนั้น ระบบการเชื่อมต่อภายในบ้านจะต้องรับปริมาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอต่อความต้องการ

คลื่น Wi-Fi 6 เป็นมาตรฐาน LAN ไร้สาย '802.11ax' ที่ IEEE กำหนดความเร็วที่เร็วกว่ามาตรฐาน Wi-Fi 5 รุ่นก่อน เป็นจำนวนถึง 4 เท่าและมีความเร็วสูงสุด 9.6Gbps

ที่สำคัญเทคโนโลยี Wi-Fi 6 รองรับ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) สามารถสลับช่องสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานหลายเครื่องในเวลาเดียวกันที่สำคัญระบบ Wi-Fi ุ6 ยังรองรับการใช้งานในรูป Narrowband IoT โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการควบคุมแบบอัตโนมัติผ่านการวัดและการตรวจสอบและการตรวจจับในบ้านและธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันผ่านการจัดการระบบคลาวด์สำหรับแอพพลิเคชั่นของ IoT

IDC คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 จำนวน 51% ของงบประมาณด้านไอทีขององค์กรทั่วโลกจะถูกใช้ไปกับการทำดิจิทัลซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบอะนาล็อก โดยสัดส่วนนี้จะไปอยู่ที่ประเทศจีนร้อยละ 70% ซึ่งเป็นภาวะใหม่หลังโรคระบาด COVID-19

ข้อมูล
zdnet telecomtv wifinowglobal nasdaqnasdaq fool

User Avatar
Magawn
COMMENTS