21 เม.ย. 2563 1,907 258

5G HOME ก้าวหน้ากว่าเดิม Samsung อัพเน็ตได้ 8.5 Gbps บนคลื่น 28 GHz ความถี่ 800 MHz

5G HOME ก้าวหน้ากว่าเดิม Samsung อัพเน็ตได้ 8.5 Gbps บนคลื่น 28 GHz ความถี่ 800 MHzโดยทางบริษัทอ้างว่าสามารถทดสอบและควบคุมคลื่นความถี่ โดยการรวมกลุ่มสเปกตรัมจาก 8 กลุ่ม (8 different bands) ซึ่งเมื่อปล่อยคลื่นความถี่ไปแล้วทำให้สามารถทำความเร็ว 5G ได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทดสอบระบบมา ซึ่งการทดสอบนี้บนคลื่นความถี่ 28 GHz mmW ซึ่งรองรับการทดสอบผ่านคลื่นความถี่ 39 GHz mmWที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เคยทดสอบโดยการใช้คลื่น 5G บนแบนด์วิดท์ mmWave จำนวนความถี่ 800 MHz และใช้เทคนิค MU-MIMO รับส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เช่นกัน โดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดเพียง 4.3GbpsThe AU ได้กำลังพัฒนาระบบดังกล่าว ในทางทฤษฎีสามารถรับส่งความถี่ผ่านความจุ 10 Gbps ซึ่งทาง Samsung เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาความสามารถคลื่น 5G ได้ไกลมากกว่าเดิม IMT-2020 คือ 20Gbps

สิ่งที่น่าสนใจของการให้บริการ 5G ในคลื่นความถี่ดังกล่าวสามารถใช้งานภาคสนามเชิงพาณิชย์ได้จริงเหมือนในห้องทดลอง แม้มีคลื่นรบกวนก็ตาม

ข้อมูล
venturebeat sammobileSamsung Networks

User Avatar
Magawn
COMMENTS