9 เม.ย. 2563 1,734 84

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม KDDI และสายการบินของชาติ JAL เริ่มให้บริการ 5G ครั้งแรก อย่างเป็นทางการเพื่อผู้โดยสาร

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม KDDI และสายการบินของชาติ JAL เริ่มให้บริการ 5G ครั้งแรก อย่างเป็นทางการเพื่อผู้โดยสาร
ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทดลอง 5G ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 พฤศจิกายน 2561 ในบริเวณอาคารผู้โดยสารเฉพาะ หลังจากนั้นได้ทดลองทดสอบ 5G ในบริเวณประตูขึ้นเครื่องบินแบบปล่อยคลื่นเฉพาะจุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปประโยชน์ในการให้บริการ 5G ในครั้งนี้ ทำให้พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องบินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การรับส่งของข้อมูลผู้โดยสาย, การตรวจใบหน้า, การรับส่งข้อมูลภาพห้องผู้โดยสาร เป็นต้น

ซึ่งการให้บริการ 5G ดังกล่าวเป็นการให้บริการ 5G ในรูปแบบที่ครอบคลุมคลื่นตามความต้องการในระยะไกล Digital Transformation (DX) ในอนาคตนอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการคุณภาพคลื่นเป็นที่เรียบร้อย ก็จะให้บริการ 5G โดยใช้สมาร์ทโฟนในครั้งต่อไป


ข้อมูล  japancnet  k-tai.watch.impress

User Avatar
Magawn
COMMENTS